Stručni engleski

IN COMPANY 3.0
Stručni engleski
22.03.2021.
Izuzetno popularan program za učenje engleskog za poslovnu komunikaciju.
Detaljnije
The Business 2.0
Stručni engleski
10.12.2015.
The Business (2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisnicima pruža jezičku osnovu i veštine koje su im neophodne svakodnevno u neposrednom radnom okruženju.
Detaljnije
International Express
Stručni engleski
International Express (Third Edition) je kurs za učenje engleskog jezika u 5 nivoa. Ovaj kurs na veoma praktičan način korisniku pruža kvalitetnu jezičku podlogu koja je odmah primenljiva, a fokus je na razvijanju komunikativnih veština. 
Detaljnije
Business Result
Stručni engleski
10.12.2015.
Business Result je poslovni kurs koji polaznicima omogućava sticanje i usavršavanje komunikativnih sposobnosti u neposrednom radnom okruženju. Pored sticanja i utvrđivanja osnovnih jezičkih veština, ovaj kurs podučava polaznike veštinama uspešne poslovne komunikacije.
Detaljnije
OEC Tourism
Stručni engleski
08.12.2015.
OEC Tourism  je program namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ugostiteljsko-turističkim školama i koncipiran je tako da kod učenika razvije jezičke veštine potrebne za njihov budući poziv. Sadržaj serije obiluje realnim situacijama pa je ciljani jezik uvek u kontekstu. Program je nezaobilazna literatura za sve koji...
Detaljnije
ProFile
Stručni engleski
08.12.2015.
Udžbenik je namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ekonomskim školama. Zasnovan je na praktičnoj komunikativnoj metodologiji, a gramatika se obrađuje pristupom učenja putem navođenog otkrića. ProFile sadrži više gramatike, više obnavljanja, više pisanja i pažljivije izdiferenciranu prezentaciju jezika ...
Detaljnije
IN COMPANY 3.0
IN COMPANY 3.0
Izuzetno popularan program za učenje engleskog za poslovnu komunikaciju.
The Business 2.0
The Business 2.0
The Business (2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisnicim...
International Express
International Express
International Express (Third Edition) je kurs za učenje engleskog jezika u 5 nivoa...
Business Result
Business Result
Business Result je poslovni kurs koji polaznicima omogućava sticanje i usavršava...
OEC Tourism
OEC Tourism
OEC Tourism  je program namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ugostiteljsko-turi...
Business Result
Business Result
Business Result je poslovni kurs koji polaznicima omogućava sticanje i usavršava...
ProFile
ProFile
Udžbenik je namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ekonomskim školama. Zasnovan je n...
The Business 2.0
The Business 2.0
The Business (2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisnicim...
OEC Tourism
OEC Tourism
OEC Tourism  je program namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ugostiteljsko-turi...
International Express
International Express
International Express (Third Edition) je kurs za učenje engleskog jezika u 5 nivoa...