ENGLISH FILE, 4th edition

                        "Just when you thought it couldn't get any better!"

Novo izdanje popularne serije za odrasle English File zaista će navesti vaše učenike da govore engleski.       

                     

7 nivoa: beginner-advanced

Dokumentarni video materijali iz Londona i Njujorka, Oxford Online Skills Program-podjednako razvijanje sve 4 veštine, uskladjenost sa CEFR okvirom, online Learning Management System za lako i jednostavno praćenje postignuća učenika, Progress testovi, jasna prezentacija vokabulara, interesantni tekstovi i teme, aktivnosti i vežbanja u kontekstu realnog,  svakodnevnog života. Bogata podrška nastavnicima, warmers, coolers, fillers aktivnosti, testovi za učenike sa disleksijom, mape uma i još mnogo toga.

Moderan, feksibilan, lako prilagodljiv nastavni sadržaj idealan za rad u odeljenjima sa učenicima različitih sposobnosti i nivoa znanja.

Udžbenik za 21. vek sa savremenim digitalnim komponentama.

Za nastavnike: Classroom Presentation Tool - kompletan interaktivni nastavni materijal. Teacher’s site sa dodatnim materijalima, testovima, priručnicima u pdf-u. Teacher’s Resource Centre (pristupni kod se nalazi u TB): video, audio, rešenja, audioscripts..., testovi,   Online Practice.  Teacher’s Book

Za učenike: udžbenik sa kodom za Online practice, radna sveska sa rešenjima, Student’s site, 3rd edition koji se može koristiti za vežbanje sve četiri jezičke veštine,

Sa Student’s sajta se takođe mogu preuzeti audio, video fajlovi za treće izdanje

Prelistajte brošuru ovde

Pogledajte sample pages

Utisci nastavnika:

“The interesting topics discussed, the grammar exercises, the listening activities, the videos from the new versions...I’ve been teaching for 22 years and the English File books are the best ones I’ve ever worked with!
MelyssaVaz,Teacher

“One idea that came from my students was, every time I use the videos from the Practical English section, I get the students to act out the videos. They like learning the language in a fun way.”
AlbertoCosta,Teacher
“Students have the chance to practice all skills in one lesson – obviously the teacher can emphasise one aspect or another, however, the skills are covered!” 
Elaine de F. Andrade, Teacher

 

Unit walkthrough