• Savremen program od sedam nivoa, namenjen uzrastu od 6-13 godina. Prvi udžbenik čija se radnja dešava u digitanom prostoru.  Iako osmišljen za početno učenje može se koristiti i ako učenici već imaju neko predznanje. Bez pisanja na prvom nivou.  Kreiran da razvija dečju radoznalost tako što ih podstiče ih na razmišljanje, kao što i sam naslov govori.
  • Komponente: udžbenik (6 lekcija*9 časova), radna sveska sa kodom za Online Practice 1-6, Teacher’s pack (priručnik za nastavnike sa kodom za CPT, testovi, radni listovi), Classroom Resource pack (posteri, flash cards, story cards), CD; testovi, dodatni radni listovi i nastavnički materijal za štampanje mogu se preuzeti preko linka i koda iz Priručnika za nastavnike; Exam Power Pack Beginner DVD
  • Digitalne komponente: CPT, Online Practice, Teacher’s Resource Centre, Quiz App.

Besplatno dostupno za preuzimanje priručnik za nastavnike (bez koda) i adio materijal.

  • Radnja je smeštena u izmišljeni online prostor The Big Question website a likovi su grupa dece koja komunicira online. Koncept je osmišljen tako da se likovi medjusobno podstiču na razmišljanje i sagledavanje sveta oko sebe, dele saznanja, informacije
  • Razvijanje veština za 21.vek, kao što su kritički pristup, komunikacija, saradnja i kreativnost su u fokusu ovog programa
  • Enquiry-based learning postavlja učenika u centar procesa njegove sopstvene edukacije, koji započinje problemom/izazovom iz realnog sveta, nastavnik kao moderator navodi učenika da sam osmisli pitanja na datu temu, a onda zajedno kroz vodjene aktivnosti dolaze do rešenja i odgovora.
  •  Vokabular se oslanja na silabus preporučen od strane Cambridge English Qualifications, tako da je kompatibilan sa programom polaganja ispita
  • Kulturni aspect se bazira na uvidjanju razlika i sličnosti medju globalnim kulturama, pa su tako i teme Culture pages: World Water Day, International Peace/Friendship Day, Earth Day
  • Program ima poseban osvrt na: rad u odeljenjima sa mešovitim nivoima znanja, razvijanje različitih vrsta inteligencije i na različitost kod učenika bilo da su učenici sa posebnim potrebama (SEN-special educational needs) ili nadarena deca, jer svaka od ovih grupa zahteva specijalizovane materijale i pristup.
  • Karakteristike: online koncept, dizajn online bloga, intenzivna priprema za ispite, fleskibilna digitalna podrška, bogat video sadržaj, Online Practice (za svih 6 nivoa, mnoštvo igrica za preuzimanje) i ebook proširuju mogućnosti za učenje i van učionice
  • Prelistajte stranice na linku OUP

GET STARTED