Nivoi: starter –6 (pre A1 – A2+)

Dinamičan i interaktivan program koji kombinuje razvoj sve četiri jezičke veštine sa inovativnimGraphic Grammar pristupom, sa akcentom na komunikacijskim veštinama.Učenici su aktivni učesnici nastavnog procesa kroz dijaloge, animacije i kontekstsa kojim se mogu povezati. Ovakva metodologija ih osposobljava za samostalno učenje i razvija im samopouzdanje.

Komponente programa:

Udžbenik: Pupil’s Resource Centre,digitalni sadržaj Pupil’s Practice Kit;

radna sveska;

Alphabet Book (za početno opismenjavanje),

Teacher’s Book pack: Teacher’s Resource Centre, Test Generator, Class CD

Product site sa sadržajem po nivoima

BROŠURA