|  DISCOVER WITH DEX  |  MOUSE AND ME!  |  JUMP IN  |  MIMI`S WHEEL  |


EVROPSKA NAGRADA UDRUŽENJA ENGLISH-SPEAKING UNION 2018


  • Nov program od tri nivoa, za uzrast 3-5 godina
  • Likovi Daisy, Robin i njihova igračka Mouse, kostimiraju se i istražuju svet oko sebe kroz igru
  • Komponente: udžbenik (pop-outs, stikeri, kod za app), Teachers Resource Pack (Big Story Book, flashcards, posteri, lutka miša), priručnik za nastavnike sa CD-om i kodom za Phonics package, DVD, CPT, CD
  • Digitalni i online resursi: sajt za učenike (besplatan audio i video sadržaj), Lingokids aplikacija, sajt za nastavnike (dodatni materijali, priručnik za nastavnike u PDF formatu koji se može preuzeti)
  • Prednosti programa: kreiran je u skladu sa dečjim potrebama, sposobnostima i entuzijazmom, odvija se u svetu koji je deci poznat pa se lako prepoznaju, razvija dečju maštu i dozvoljava kreativnost u izražavanju, sadrži puno jednostavnih pesmica koje se lako pamte i reprodukuju, kroz obilje interaktivnih igara deca lako razvijaju svoje sposobnosti slušanja i govora.
  • Holistic approach, tzv.sveobuhvatni pristup bavi se celokupnim razvojem deteta, njegovih socijalnih, fizičkih, kognitivnih i emocionalnih sposobnosti. Svaki lik poseduje različite sposobnosti pa se tako podstiču i različite vrste inteligencije kod učenika. To se odnosi i na medjupredmetnu povezanost pa se na primer Body smart aktivnosti bave kineastečkim, Self smart intrapersonalnim, Picture smart vizuelnim sposobnostima....Podjednako su zastupljeni i zadaci za krupnu (gluma, TPR) i finu (kreativni, umetnički zadaci) motoriku.
  • Svaki unit ima 3 pesmice  (key language, cross curricular, real world)
  • Priče su sastavni deo programa, u svakoj temu odredjuje kostim koji likovi nose i svaka uključuje poster, audio, story book, props, animiranu priču.
  • Program takodje nudi mogućnost nastavnicima da obradjuju Phonics i tako polako postavljaju osnove za opismenjavanje.
  • Struktura: Hello + 8 units + 4 Festivals.

Prelistaje udžbenik ovde. | Uputstvo za instalaciju |