DISCOVER WITH DEX  |  MOUSE AND ME!  |  JUMP IN  |  MIMI`S WHEEL  |


DISCOVER WITH DEX


 • Kurs iz tri nivoa za učenje engleskog u predškolskom uzrastu. U društvu nespretnog i šarmantnog dinosaurusa koji se izleže iz jajeta u porodičnom dvorištu, Meg i Čarli i njihovog psa Badija, učenici će kroz učenje jezika otkrivati svoje prirodno okruženje a kasnije i širi svet.
 • Komponente: udžbenik sa 6 lekcija i radnom sveskom; udžbenik PLUS sa 8 lekcija, projektima i picture dictionary; stikeri; literacy book za rano opismenjavanje; pripručnik za nastavnike sa radnim listovima za fotokopiranje; audio CD; storycards; flashcards; lutka; radni poster sa  džepovima
 • Digitalne komponente: Pupil’s digital kit (aplikacija za preuzimanje sa mnoštvom interaktivnih igara, pesama, animiranih priča, interaktivni slikovni rečnik, phonics...), Teacher’s Resource centre (interaktivni i dodatni materijal)
 • DEX pored učenja engleskog jezika nudi:
 1. razvoj socijalnih veština (komunikacija, saradnja, lepo ponašanje) i emocionalne inteligencije, kao pripremu za osnovnu školu
 2. potpuno integrisan digitalni udžbenik sa svim resursima na jednom mestu
 3. lekcije sa opširnim vokabularom upoznaju učenike sa kulturom zemalja engleskog govornog poručja
 4. Phonics dodatak se bavi pravilnim izgovorom od samog početka usvajanja jezika
 5. Izdanje PLUS obezbedjuje prošireni vokabular i sadržaje sa dodatnim projektima i vezom sa Literacy Book
 • Kroz sadržaje programa DEX razvija
 1. samopouzdanje u usmenom izražavanju razumevanje narativa kroz priče
 2. razumevanje šireg koncepta kroz usmerene aktivnosti
 3. vezu izmedju kuće i škole kroz Take-home storybook
 4. samostalnost u radu kroz uzrastu prilagodjene  aktivnosti za samostalnu procenu postignuća
 5. kognitivne sposobnosti kroz sistematizovano učenje
 6. veštine slušanja
 7. poznavanje Britanske kulture
 8. osećaj za ritam i intonaciju engleskog jezika kroz tradicionalne dečje pesmice
 9. finu motoriku kroz aktivnosti koje ne uključuju pisanje

Product Page

Otkrijte još toga i prelistajte sample pages na linku