Rešenja Ministarstva prosvete:

Intermediate - 3. разред гимназије и 3. разред средњих стручних школа 650-02-234/2014- 06 од 1.10.2014.

Upper-Intermediate - 3.разред гимназије(први страни језик), 4.разред гимназије (други страни језик) и 4. разред средњих стручних школа 650-02-280/2014- 06 од 1.10.2014.

Autori: Fiona Beddall i Jayne Wildman

Osnovne komponente:

• Udžbenik

• Radna sveska

• Priručnik za nastavnike + Teacher’s Resource Disk

• Audio CD

Dodatne komponente:

• Test Bank Multi-ROM

CPT – Classroom Presentation Tool

Udžbenik Insight je namenjen učenicima srednjoškolskog uzrasta. Na veoma inspirativan način podstiče i motiviše razvijanje svih jezičkih veština podjednako. Bavi se opštim temama, dešavanjima u svetu, povezuje sadržaje sa istorijskim činjenicama i mitovima, i nudi pregršt podataka i referenci za dalje istraživanje. Gramatika se obrađuje kontekstualno, a redovnim proverama znanja kroz veliki broj raznovrsnih vežbanja i zadataka učenicima se pruža mogućnost da steknu sigurnost u svoje poznavanje jezika, i da često i sa puno samopouzdanja pokažu šta i koliko znaju.

Udžbenik je podeljen u deset nastavnih tema, a svaka tema se sastoji od pet lekcija, dodatnih aktivnosti za utvrđivanje i proširivanje vokabulara, kao i sekcije za utvrđivanje gradiva na kraju svake nastavne teme. Prve četiri lekcije povezuju barem jednu jezičku veštinu sa ciljnim vokabularom ili određenom gramatičkom partijom, da bi se u petoj lekciji, koja je posvećena razvijanju veštine pisanja, sve što je naučeno moglo oblikovati i izraziti u pisanoj formi, prateći određenu strategiju, model i formu.

Radna sveska prati udžbenik, i pored obilja vežbanja i zadataka za proveru naučenog nudi i: Literature insight – odlomke iz čuvenih književnih dela, koje prate aktivnosti pogodne za diskusiju i razvijanje kritičkog stava i mišljenja, zatim Exam insight upoznaje učenike sa formom Kembridžovih ispita i uči ih strategijama praktične upotrebe jezika. Nakon toga sledi pregled gramatike sa vežbanjima, Pronunciation insight za vežbanje tačnog i pravilnog izgovora i razvijanje komunikativnih funkcija, kao i Wordlist sa fonetskim transkriptom i definicijom svake reči i fraze.

Priručnik za nastavnike je veoma pregledan i informativan. Pored standardnih proceduralnih beleški nudi kratak opis programa, ilustrovano objašnjenje i sadržaj svake komponente, rešenja zadataka iz udžbenika i radne sveske kao i transkript svih tekstova. U sklopu priručnika nalazi se i CD koji sadrži radne listove sa vežbanjima komunikacije, dokumentarne video klipove, kompilaciju zadataka za razvijanje pisanih veština, ključnih komunikativnih fraza i dodatni materijal u pdf formatu za rad na času i kod kuće.

Pomoćna internet stranica za učenike sadrži audio fajlove koji idu uz vežbanja u radnoj svesci i Wordlist:

Pomoćna internet stranica za nastavnike sadrži: priručnike u PDF formatu, adaptirane tekstove za učenike sa disleksijom, i dodatne pomoćne sadržaje.

GET STARTED


Download dokumenata: