NEW INSPIRATION


Nivoi: A1 – B1


Komponente: udžbenik, radna sveska, Teacher’s Book (CD sa testovima, audio CD)
Task-based pristup, sadržaji iz kulture, diferencirani zadaci za mešovite grupe, fokus na
proširivanju vokabulara, osnaživanje nezavisnog učenja i samoprocene znanja.
Koncept programa je različitost. Različit uzrast: udžbenik koji raste zajedno sa svojim đacima, pokriva potrebe odeljenja sa učenicima različitih sposobnosti i stilova učenja, kao i različite veličine odeljenja i broj časova.

Prelistajte i pogledajte sadržaj na linku.