Rešenja Ministarstva prosvete:

Intermediate - 3. разред гимназије и средњих стручних школа 650-02-190/2012- 06 од 26.3.2013.

Upper-Intermediate - 3. и 4. разред средњих школа 650-02-192/2012- 06 од 7.3.2013.

Advanced - 4. разред средњих школа 650-02-140/2012- 06 од 26.3.2013.

 

Autori: Sue Kay, Vaughan Jones

Nivoi: A1-C2

Osnovne komponente:

• Udžbenik + CD-ROM + eBook

• Radna sveska i audio CD

• Priručnik za nastavnike sa CDom (testovi i kod za elektronsku verziju udžbenika)

• Audio CD

Dodatne komponente:

• DVD + DVD Teacher’s Book

New Inside Out je moderan, dinamičan udžbenik, tematski prilagođen mlađim ljudima, sa naglaskom na konverzaciji. Gramatičke partije su date kroz dijaloge, u kontekstu, što omogućava lakše usvajanje, a tekstovi su duhoviti i interesantni što dodatno motiviše učenike. Gradivo se dalje utvrđuje kroz personalizovane vežbe različitog tipa.

Komunikativan pristup, bogat  rečnik i izrazi omogućavaju da mladi ljudi ovladaju jezičkim veštinama i nauče da komuniciraju na engleskom jeziku koji će koristiti i van učionice. Priručnik za nastavnike pored detaljnih uputstava uz svaku lekciju, pruža obilje dodatnog materijala kroz različite vežbe iz gramatike, rečnika i konverzacije, praktičnih saveta u cilju unapređenja nastave, samoprocenu baziranu na jezičkom portfoliu i testove koji se nalaze na CD i mogu se prilagoditi.

Radna sveska sadrži vežbe za utvrđivanje svih gramatičkih partija iz udžbenika plus dodatne vežbe slušanja, izgovora i pisanja.

Dodatne vežbe, igre i video materijali mogu se pronaći na internet stranici koja prati ovaj program. 

MacMillan Practice Online