OPTIMISE

Autori: Jeremy Bowell, Richard Storton u saradnji sa stručnjacima za ispite Malcolm Mann i Steve Taylore-Knowles

Program  koji će osposobiti učenike da ovladaju glavnim veštinama i tehnikama za polaganje ispita. Uz pažljivo kreiran detaljan pristup po fazama napretka, ovaj program kombinuje zanimljive teme iz svakodnevnog života sa detaljnom pripremom za polaganje ispita. Savremena digitalna nastavna sredstva omogućavaju lakšu komunikaciju sa učenicima.

Nivoi: A2-B2

Komponente: udžbenik sa kodom za e-book, i Students Resource Centre (speaking video tests, grammar/vocabulary/pronunciation worksheets,  Culture and CLIL worksheets, audio sadržaj knjige i radne sveske; radna sveska sa ili bez rešenja; priručnik za nastavnike sa kodom (Presentation Kit, Digital Students Book, Students eBook, Online radna sveska, generator testova, Teachers Resource Centre, Talk2Me videos, Speaking Test video, audio udžbenika i radne sveske)

Video prezentacija

Levels and samples, scope and sequence

Smernice za upotrebu digitalnih i online sadržaja

BROŠURA