Komponente

Za učenike: udžbenički komplet (sa kodom za Online Workbook, i Online Resource Centre, audio, video, dodatni radni listovi), radna sveska

Za nastavnike: priručnik sa kodom (Online Workbook, Online Resource Centre: Presentation Kit – downloadable, audio, video, radni listovi, testovi), DVD, CD

 1. GLAVNIH KARAKTERISTIKA

 

 1. Subskills: Sve aktivnosti za unapređenje veština imaju integrisane „pod-veštine”kako bi kod učenika razvijali lingvističke strategije za maksimalno efikasno učenje.
 2. Life skills: Sticanje znanja van akademskih okvira, kako se nositi sa stresom, efektno komuniciratiili razumeti drugačije kulture. Svaka lekcija se bavi nekom oblašću: organizuj se, razmisli, poštuj druge, upoznaj sebe...
 3. Originalni sadržaj i vizuelni efekti
 4. Raznovrstan i prilagodljiv pristup
 5. Lak i jednostavan program za upotrebu
 6. Personalizacija (učenici lako povezuju sadržaje sa svojim ličnim iskustvima)
 7. Jak akcenat na komunikaciji: diskusije, jezičke vežbe, prezentacije, i mnoštvo zadataka za pisannje ohrabruju učenike za osmišljenu komunikaciju u realnom kontekstu.
 8. Jezik u kontekstu: sadržaj je uvek predstavljen u funkcionalnom kontekstu i govornoj situaciji
 9. Samostalnost učenika se postiže postupnim vođenjem kroz vežbanja
 10. Fleksibilan multi-medijalni materijali, mogu ih koristiti i nastavnici sa ograničenim tehničkim resursima, ali se i veliki deo nastave može odvijati online

Product page sa materijalima zap reuzimanje (jednompreuzet Presentation Kit može se koristiti i bez interneta), kompletan udžbenik sa audio i video materijalom, tačni odgovori, interaktivna vežbanja

Sample pages