PROJECT EXPLORE


Project Explore je program za učenje engleskog jezika za učenike od 5 – 8 razreda osnovne škole.

Za školsku 2022/23. godinu odobren je prvi nivo za 5.razred rešenjem Ministarstva prosvete br: 650-02-00272/2021-07 od 31.1.2022.       

           

Utemeljen na oprobanoj, dokazanoj metodologiji iz poznatog programa Project, ali sa potpuno novim dinamičnim, modernim sadržajima. Kreiran je kao nova generacija udžbenika prilagođena današnjim tinejdžerima ali i važećem nastavnom planu i programu.

 

Komponente:

  • udžbenik, radna sveska sa kodom za Online Practice
  • Teacher’s Pack (priručnik za nastavnike, DVD-ROM,  kod za Classroom Presentation Tool and Teacher’s Resource Centre sa kodom za Online Practice).

Struktura: udžbenik sadrži uvodnu i 7 lekcija. Silabus se bazira na klasičnoj progresiji.

Gramatika i vokabular se uvode kroz male celine a predstavljaju kroz zadatke osmišljene  da angažuju učenike. Usvojeni jezik se zatim primenjuje na realne situacije i stavlja u komunikativnu funkciju. Fleksibilan pristup omogućava nastavniku da bira sadržaje i zadatke koji će odgovarati potrebama i nivou znanja učenika. Razvoj sve četiri veštine je podjednako zastupljen a aktivnosti se prepliću što je prirodan način za učenje jezika. 

Svaku lekciju prati Revision sekcija gde se obnavljaju i utvrđuju obrađeni sadržaji.

Projekti su osmišljeni da usvojen jezik personalizuju kroz kreativne zadatke.

Kroz Culture Pages akcenat je na povezivanju sa svim aspektima zemalja engleskog govornog područja, a kroz CLIL se gradivo povezuje sa ostalim predmetima.  U priručniku za nastavnike nalazi se mnoštvo predloga za rad u odeljenjima mešovitih nivoa znanja, kao i napomene za rad sa učenicima sa posebnim potrebama.

Prelistajte udzbenik

Prelistajte radnu svesku

Digitalna brošura

 

CENOVNIK