GATEWAY A2, 2nd edition

GATEWAY B1, 2nd edition

Komponente:

Za učenike: radna sveska, udžbenik sa kodom za online sadržaje:

                        Macmillan readers eBook

                        Class audio, workbook audio

                        Flipped classroom videos

                        Life skills videos

                        Student’s Resource Centre (Flipped classroom video worksheets, life skills                            worksheets, study skills worksheets, culture worksheets, CEFR worksheets)

Za nastavnike: priručnik za nastavnike sa kodom za online sadržaje:

                        Presentation Kit,

                        digitalni udžbenik,

                        online radna sveska,

                        generator testova,

                        Macmillan Readers eBook,

                        class and workbook audio,

                        life skills videos,

                        flipped classroom videos,

                        Teacher’s Resource Centre (Exam success: printable diagnostic test, unit tests, review tests, end-of-year test; Information-rich content: Clil worksheets, culture worksheets, literature worksheets, reader eBook with worksheets; Language support: extra grammar practice worksheets, grammar communication activities; Life skills: life skills video worksheets, everyday English worksheets; Independent learning: flipped classroom video worksheets, study skills worksheets, CEFR worksheets)

  • Čuven po svojoj logičkoj strukturi, užbenik Gateway 2nd Edition razvija gramatiku, vokabular i sve četiri jezičke veštine na ujednačen način pa učenici mogu odmah da koriste jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Program nudi opširan i jednostavan pristup razvoju veština koje omogućavaju tinejdžerima uklapanje u komunikaciju 21 veka. Osim toga, udžbenik nudi detaljnu pripremu i reference za polaganje ispita.
  • Inovativni Flipped Classroom video sadržaji, koje učenici mogu gledati kao pripremu za čas, a u kojima sam autor prezentuje gramatičke jedinice, omogućava nastavnicima da se na samom času više posvete komunikaciji i raynovrstnosti nastavnih metoda.
  • Aktivnosti bazirane na ispitima pružaju brojne mogućnosti za vežbanje i omogućavaju dubinsko shvatanje i sagledavanje strukture ispita.