Udžbenik HEADWAY ima dva odobrena izdanja: 4th 5th edition

                                                                                             

 Pre-intermediate: 1.razred gimnazije i 1. i 2. razred srednje stručne škole

                 NEW HEADWAY, 4th edition

                 Broj rešenja: 650-02-675/2019-03 od 22.4.2020. 

                 HEADWAY, 5th edition

                 Broj rešenja: 650-02-246/2021-03 od 4.1.2022.

 Intermediate: 2. i 3.razred gimnazije i 3. i 4. razred srednje stručne škole

                 NEW HEADWAY, 4th edition

                 Broj rešenja: 650-02-677/2019-03 od 22.4.2020.  

                 HEADWAY, 5th edition

                 Broj rešenja: 650-02-245/2021-03 od 4.1.2022.

     Upper-intermediate: 3 .i 4. razred gimnazije i srednje stručne škole

                      HEADWAY, 5th edition

     Broj rešenja: 650-02-437/2020-03 od 2.3.2021   

  Advanced: 4. razred gimnazije

                  HEADWAY, 5th edition

   Broj rešenja: 650-02-440/2020-03 od 2.3.2021. 

Autori: Liz and John Soars

Komponente  4th edition:

udžbenik, radna sveska, priručnik za nastavnike sa diskom sa dodatnim resursima (testovi PDF i Word format, prilagodljive komunikacijske aktivnosti, gramatička objašnjenja sa vežbanjima, skills testovi, transkript,...), audio CD.

Komponente 5th edition:

udžbenik sa kodom za Online Practice, radna sveska

priručnik za nastavnike sa kodom za Teacher’s Resource Centre (ili u PDF formatu za besplatno preuzimanje bez koda), CD

Dodatna komponenta: Headway Culture and Literature Companion (tekstovi i vežbanja vezani  za kulturu i književnost engleskog govornog područja). Audio fajlovi i priručnici se preuzimaju sa Teacher’s sajta. 

Teacher’s site  dodatni materijali, video transkript, testovi za učenike sa disleksijom, pripreme za ispite, priručnici koji se može preuzeti u PDF formatu (potrebno je da se registrujete na sajtu)

Student’s site za 4th edition sadrži kompletan audio i video materijal udžbenika i radne sveske koji se može i preuzeti,   dodatna vežbanja iz gramatike, vokabulara, interaktivne zadatke, vežbe dijaloga, generator testova. Nije potrebna registracija.

CPT – Classroom Presentation Tool: kompletan digitalni udžbenik i radna sveska sa integrisanim audio i video sadržajima (dostupan preko sajta Oxford Learner’s Bookshelf). Zatražite svoj pristupni kod putem mejla od svog agenta prodaje. Dostupan za sve nivoe.

POGLEDAJTE PREZENTACIJU     

ONLINE PRACTICE  

PACKAGE GUIDE                                                                                                                                           

NASTAVNI PLANOVI ZA HEADWAY 5th EDITION

UPPER-INTERMEDIATE