Srednje škole

OEC Tourism
Srednje škole
08.12.2015.
OEC Tourism  je program namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ugostiteljsko-turističkim školama i koncipiran je tako da kod učenika razvije jezičke veštine potrebne za njihov budući poziv. Sadržaj serije obiluje realnim situacijama pa je ciljani jezik uvek u kontekstu. Program je nezaobilazna literatura za sve koji...
Detaljnije
ProFile
Srednje škole
08.12.2015.
Udžbenik je namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ekonomskim školama. Zasnovan je na praktičnoj komunikativnoj metodologiji, a gramatika se obrađuje pristupom učenja putem navođenog otkrića. ProFile sadrži više gramatike, više obnavljanja, više pisanja i pažljivije izdiferenciranu prezentaciju jezika ...
Detaljnije
Insight
Srednje škole
07.12.2015.
Udžbenik Insight je namenjen učenicima srednjoškolskog uzrasta. Na veoma inspirativan način podstiče i motiviše razvijanje svih jezičkih veština podjednako. Bavi se opštim temama, dešavanjima u svetu, povezuje sadržaje sa istorijskim činjenicama i mitovima, i nudi pregršt podataka i referenci z...
Detaljnije
Gateway 2nd edition
Srednje škole
Čuven po svojoj logičkoj strukturi, užbenik Gateway 2nd Edition razvija gramatiku, vokabular i sve četiri jezičke veštine na ujednačen način pa učenici mogu odmah da koriste jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Program nudi opširan i jednostavan pristup razvoju veština koje omogućavaju tinejdžerima uklapanje u komunikaciju 21 ...
Detaljnije
New Inside Out
Srednje škole
07.12.2015.
New Inside Out je moderan, dinamičan udžbenik, tematski prilagođen mlađim ljudima, sa naglaskom na konverzaciji. Gramatičke partije su date kroz dijaloge, u kontekstu, što omogućava lakše usvajanje, a tekstovi su duhoviti i interesantni što dodatno motiviše učenike. Gradivo se dalje utvrđuje kroz personalizovane ...
Detaljnije
Solutions
Srednje škole
07.12.2015.
Solutions je serija udžbenika namenjenih nastavi engleskog jezika u srednjim školama i gimnazijama. Sadrži 10 nastavnih tema od kojih je svaka podeljena na 7 nastavnih jedinica sa jasno definisanim kognitivnim ciljem. Svaka stranica u udžbeniku odgovara jednom školskom času, a svaki čas jasno definiše cilj koji bi učeni...
Detaljnije
New Headway 4th Edition
Srednje škole
Najprodavaniji  program za učenje engleskog jezika u svetu – savršeno ujednačen sadržaj sa jakim akcentom na gramatici i punom podrškom nastavnicima. Program koji je postao sinonim za učenje engleskog a njegovi autori dobili mnogobrojne nagrade i odlikovanja.
Detaljnije
OEC Tourism
OEC Tourism
OEC Tourism  je program namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ugostiteljsko-turi...
ProFile
ProFile
Udžbenik je namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ekonomskim školama. Zasnovan je n...
Insight
Insight
Udžbenik Insight je namenjen učenicima srednjoškolskog uzrasta. Na veoma inspira...
Gateway 2nd edition
Gateway 2nd edition
Čuven po svojoj logičkoj strukturi, užbenik Gateway 2nd Edition razvija gramatiku, vokabular i sv...
New Inside Out
New Inside Out
New Inside Out je moderan, dinamičan udžbenik, tematski prilagođen mlađim ljudima, sa naglas...
New Headway 4th Edition
New Headway 4th Edition
Najprodavaniji  program za učenje engleskog jezika u svetu – savršeno ujednačen...
Insight
Insight
Udžbenik Insight je namenjen učenicima srednjoškolskog uzrasta. Na veoma inspira...
Solutions
Solutions
Solutions je serija udžbenika namenjenih nastavi engleskog jezika u srednjim školama ...
Gateway 2nd edition
Gateway 2nd edition
Čuven po svojoj logičkoj strukturi, užbenik Gateway 2nd Edition razvija gramatiku, vokabular i sv...
New Inside Out
New Inside Out
New Inside Out je moderan, dinamičan udžbenik, tematski prilagođen mlađim ljudima, sa naglas...