Autori: Stella Maidment and Lorena Roberts

Happy Street 1& 2 serija  je nastavak serije udžbenika Happy House 1 & 2 koji prati već poznate likove koji sada proširuju svoje vidike i uče o svetu koji ih okružuje van kuće. Namenjen je učenicima trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola. Sadržaj programa je u potpunosti u skladu sa novim nastavnim planom i programom, a osmišljen je tako da nastavi i proširi rad na razvijanju veština čitanja i pisanja koje su započete u drugom razredu.

Učenici nastavljaju da prate doživljaje brata i sestre Poli i Džeka, koji se upoznaju sa svetom izvan svoje kuće i novim likovima u svom neposrednom okruženju. Udžbenik sadrži reading into writing lekcije i zadatke koji omogućavaju učenicima personalizaciju usvojenog gradiva kroz pisanje o sebi;  nove stranice sa kulturološkim sadržajem, materijal za horizontalno povezivanje gradiva sa drugim nastavnim predmetima. Kako bi učenici zavoleli čitanje uvedeni su tekstovi u stripu namenjeni aktiviranju pasivnog rečnika. Colin in Computerland je uzbudljiva avanturistička priča u stripu koja omogućava da učenici obnove gradivo, dok se u delu Extended reading nalaze interesantni tekstovi koji prate temu lekcije.  Pesmice na audio materijalu ciljano su pisane za ovaj udžbenik tako da prate rečnik i jezičke strukture određene nastavne jedinice.

Radna sveska sadrži po jednu odgovarajuću stranicu sa vežbanjima svih jezičkih veština, za svaku lekciju iz udžbenika; CLIL sadržaje za horizontalno povezivanje gradiva sa drugim nastavnim predmetima; pitanja za samoevaluaciju kroz koja nas vodi Kvizi, i koja podstiču svesnost učenika o sopstvenom napretku.

Učenicima je na raspolaganju Student's site sa audio sadržajem za preuzimanje.

Nastavnicima je dostupan Teacher's site sa dodatnim materijalima i resursima za rad. 

Sastavne komponente ovog programa su: CPT Classroom Presentation Tool (digitalna verzija udžbenika sa integrisanim audio i video sadržajima, namenjena nastavnicima) dostupan na sajtu www.oxfordlearnersbookshelf.com; Teachers Resource Pack; DVD; priručnik za nastavnike, audio CD.