Autori: Stella Maidment and Lorena Roberts

Happy House 1 & 2  je serija radnih udžbenika za prvi i drugi razred osnovne škole. Priča se bazira na životu petočlane porodice u kući u kojoj borave i njihov ljubimac mačak Oto, i mišići. Na taj način je spojen realan svet i svet iz mašte i deci dat prostor da se poistovete sa akterima priča. 

Udžbenici su u potpunosti u skladu sa novim nastavnim planom i programom za prvi i drugi razred, pokrivaju sve zadate teme, jezičke fraze i izraze, kulturološke podatke o ljudima iz zemalja engleskog govornog područja, kao i dva najvažnija praznike.

Novo, treće izdanje, modifikovano prema potrebama novog plana i programa, odgovara zahtevima nastavnika i učenika u prvom razredu: aktivnosti kojima se proverava dati vokabular su raznovrsne, zanimljive, i kombinuju prepoznavanje, bojenje, uparivanje, crtanje, zaokruživanje, docrtavanje u skladu sa temom i tipom vežbanja. Pesmice su prilagođene uzrastu, vesele, melodične i pevljive, tekst se lako pamti i rimuje pa ih učenici često i sami pevuše dok rade zadatke, crtaju i igraju se.

Udžbenik i radna sveska su spojeni, po preporuci Ministarstva prosvete, a svaka aktivnost i svaki segment u udžbeniku propraćen je odgovarajućim tipom vežbanja u radnoj svesci. Na kraju radne sveske nalazi se materijal za izradu 'take-home English' aktivnosti, gde se roditelji uključuju u izradu pomagala i zajedno sa detetom upoznaju sadržinu udžbenika. A kako bi i njima bilo lakše da prate i budu upućeni u dešavanja na času, autorski tim je dodao i listu reči po lekciji koja se nalazi na kraju knjige, te će roditelji u svakom trenutku znati na koje reči treba da obrate pažnju i tako pomognu svom detetu da što lakše i lepše savlada novo gradivo.

U novom izdanju redizajnirana su vežbanja za proveru vokabulara. Za svaku nastavnu temu izmenjeni su Culture pages, pa program deluje svežije, modernije i privlačnije. Svaka stranica je colour coded tako da je nastavnicima data još jedna opcija prilikom snalaženja i upućivanja učenika na pravu aktivnost na određenoj stranici. U sklopu udžbenika sa integrisanom radnom sveskom nalazi se i CD sa pesmicama, rimama i pričama, kako bi deca imala priliku da i kod kuće pokažu roditeljima šta su učili u školi.

Učenicima je kao dodatna podška na raspolaganju Student's site, na kome se nalazi audio materijal udžbenika, sada dostupan za preuzimanje. 

Nastavnicima je na raspolaganju Teacher's site sa dodatnim materijalima i resursima za rad, kao i priručnik za nastavnike u pdf formatu za preuzimanje. 

Prateće komponente ovog programa su: CPT Classroom Presentation Tool (digitalna verzija udžbenika sa integrisanim audio i video sadržajima), DVD, Teacher's Resource Pack, Teacher's Book, CD