Autor: Sandra Fox

Komponente: udžbenik, priručnik za nastavnike, audio CD

Young Learners English Skills je serija namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta koji se pripremaju za polaganje Cambridge English Young Learners Exams: Starters, Movers, Flyers. Sadržaj udžbenika se kreće od osnovnih ilustrovanih jezičkih konstrukcija sa puno recikliranja, preko tematskih celina do aktivnosti i vežbanja koja prate formu samog ispita. Priručnik za nastavnike, pored osnovnih proceduralnih beležaka za rad na času, instrukcija i saveta, nudi i mogućnost dodatnog vežbanja na mreži putem vebkoda, kao i mogućnost generisanja testova za proveru znanja i postignuća učenika.