Autori: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Sam McCarter, Norman Whitby, Barry Cusak …

Komponente: udžbenik sa i bez ključa, sa i bez MPO koda (kod za pristup vežbanjima na mreži) 

Improve Your Skills je serija udžbenika namenjena svima koji se pripremaju za polaganje Cambridge English: First i Advanced ispita, kao i IELTS ispita (za ocene od  4,5 do 7,5). Fokus je na razvijanju određenih veština (pisanje, čitanje, slušanje i govor, upotreba jezika i jezička produkcija) u zavisnosti od toga na kojoj veštini  je potrebno raditi, na usvajanju jezičkih fraza, njegove forme i funkcije, kao i na uvežbavanju tehnika koje će vam biti potrebne kako biste uspešno položili ispit za koji se pripremate.

Serija pogoduje samostalnom načinu rada, a može se koristiti i za rad u grupama. Sadrži 10 nastavnih tema, koje vas gradacijski vode do cilja.

MPO (Macmillan Practice Online) kod  vam nudi dodatne savete, vežbanja i aktivnosti na mreži.