Jezičke veštine

Young Learners English Skills
Jezičke veštine
Young Learners English Skills je serija namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta koji se pripremaju za polaganje Cambridge English Young Learners Exams: Starters, Movers, Flyers. Sadržaj udžbenika se kreće od osnovnih ilustrovanih jezičkih konstrukcija sa puno recikliranja, preko tematskih celina do aktivnosti i vežbanja koja prate for...
Detaljnije
Improve Your Skills
Jezičke veštine
Improve Your Skills je serija udžbenika namenjena svima koji se pripremaju za polaganje Cambridge English: First i Advanced ispita, kao i IELTS ispita (za ocene od  4,5 do 7,5). Fokus je na razvijanju određenih veština (pisanje, čitanje, slušanje i govor, upotreba jezika i jezička produkcija)...
Detaljnije
Oxford Phonics World
Jezičke veštine
Koncept ovog priručnika omogućava vašim mališanima da zaista počnu da čitaju i pravilno koriste i govore jezik, ne da uče napamet i samo ponavljaju ono što čuju. Do usvajanja svakog zvuka i slova se dolazi postepeno i gradacijski, jezik se konstantno reciklira i obnavlja, i pruža se mogućnost praćenja napretka i postignuća p...
Detaljnije
Skillful
Jezičke veštine
10.12.2015.
Skillful serija je namenjena svima koji žele da usavrše jezičke veštine kao što su čitanje i pisanje, slušanje i govor tj jezičku produkciju. Knjiga je organizovana tako da vam na svakom od 5 nivoa (od početnog do naprednog) nudi mogućnost da na jedan sistematičan način steknete sigurnost u svoje poznavanje jezik...
Detaljnije
Young Learners English Skills
Young Learners English Skills
Young Learners English Skills je serija namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta koji s...
Improve Your Skills
Improve Your Skills
Improve Your Skills je serija udžbenika namenjena svima koji se pripremaju za polaganje ...
Oxford Phonics World
Oxford Phonics World
Koncept ovog priručnika omogućava vašim mališanima da zaista počnu da čitaju i prav...
Skillful
Skillful
Skillful serija je namenjena svima koji žele da usavrše jezičke veštine kao &s...
Oxford Phonics World
Oxford Phonics World
Koncept ovog priručnika omogućava vašim mališanima da zaista počnu da čitaju i prav...
Skillful
Skillful
Skillful serija je namenjena svima koji žele da usavrše jezičke veštine kao &s...
Young Learners English Skills
Young Learners English Skills
Young Learners English Skills je serija namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta koji s...
Improve Your Skills
Improve Your Skills
Improve Your Skills je serija udžbenika namenjena svima koji se pripremaju za polaganje ...