Cambridge English: Advanced, Oxford

NOVI FORMAT ISPITA ZA 2015!

Autori: Kathy Gude, Mary Stephens

Komponente: SB/SB sa onlajn pristupom pripremnom testu na mreži, radna sveska sa ili bez ključa, Teacher’s Pack, Audio CDs/MP3, Online Skills Practice i dodatni testovi

• vežba i razvija veštine potrebne za polaganje ispita

• moderan dizajn motiviše učenike, a sam format vežbi dozvoljava samostalan rad

• priručnik za nastavnike sadrži testove za sve nastavne jedinice, testove za ocenu napretka i DVD za uvežbavanje govora

• na sajtu se mogu naći dodatni materijali i saveti za nastavnike, kao i brojne aktivnosti za učenike.

 

 

 

 

Cambridge English: First Practice Tests, Oxford

Autor: Mark Harrison

• 4 pripremna testa sa savetima za polaganje ispita

• autentični primeri ispitnih pitanja za Writing deo sa komentarima

• objašnjenja, audio materijal i rešenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ready for Advanced, Macmillan

Autori: Roy Norris, Amanda French

Komponente: CB+MPO audio pack, WB sa i bez rešenja, Teacher's Book Pack

• treće izdanje udžbenika za sveobuhvatnu pripremu revidiranog ispita CAE za 2015 godinu

• digitalna dopuna u vidu DVD-a koji sadrži dva kompletna testa i video materijal za deo Speaking

• mogućnost dodatnog vežbanja kroz testove koje sadrži i priručnik za nastavnike.

 

 

 

 

 

 

Cambridge English: Advanced Practice Tests, Oxford

Autor: Mark Harrison

• 4 pripremna testa sa savetima za polaganje ispita

• primeri ispitnih pitanja, objašnjenja, audio materijal

• kriterijum ocenjivanja objašnjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAE Testbuilder, Macmillan

Autor: Amanda French

• 4 pripremna testa sa savetima za polaganje ispita

• korisne jezičke strukture i izrazi za pripremu Speaking dela ispita

• primeri ispitnih pitanja za Writing deo ispita

• audio CDs, objašnjenja i rešenja