Cambridge English: First Result, Oxford

NOVI FORMAT ISPITA ZA 2015!

Autori: Paul A Davies, Tim Falla

Komponente: SB/SB sa online pristupom pripremnom testu na mreži, radna sveska sa ili bez ključa, Teacher’s Pack, Class Audio CDs/MP3, Online Skills Practice i dodatni testovi

• vežba i razvija veštine potrebne za polaganje ispita

• zahvaljujući Online Skills Practice Pack-u pogodan je za grupnu i individualnu nastavu

• priručnik za nastavnike sadrži testove za sve nastavne jedinice, testove za ocenu napretka i DVD za uvežbavanje govora

• na sajtu se mogu naći dodatni materijali i saveti za nastavnike, kao i raznovrsne aktivnosti za učenike.

 

 

 

Cambridge English: First Masterclass, Oxford

Novi format ispita za 2015!

Autori: Simon Haines, Barbara Stewart

Komponente: SB/SB sa online pristupom pripremnom testu, radna sveska sa ili bez ključa i pristupom pripremnim testovima na mreži, Teacher's Pack, Audio CDs, Online Skills Practice, iTools

• ozbiljan pristup spremanju ispita, sistematična priprema sa temama za razmišljanje, sa akcentom na razvijanju vokabulara

• priručnik za nastavnike sadrži testove za sve nastavne jedinice, testove za ocenu napretka, mini rečnik i DVD za uvežbavanje govora

• pristup pripremnim testovima na www.oxfordenglishtesting.com

 

 

 

 

New Fast Class, Oxford

Autor: Kathy Gude

Komponente: SB sa online WB i pristupom pripremnom testu na mreži na www.oxfordenglishtesting.com, TB+CD-ROM, Class Audio CD

• za intenzivne kurseve, kraće, ili duže; za grupnu ili individualnu pripremu; posebno pogodan za one koji ponovo izlaze na ispit

• akcenat je na razvijanju svih veština pojedinačno; dodatna vežba na www.oxfordenglishtesting.com

• video materijal koji pokazuje studente i ispitivače na ispitu

 

 

 

 

 

 

Laser B2, Macmillan (2nd edition)

Autori: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Komponente: SB+CD-ROM, TB Pack, WB+CD sa ili bez ključa, Class audio CD

• sadržaj i dizajn prilagođeni tinejdžerima, akcenat na tvorbi reči, jezičkim obrascima, frazalnim glagolima i rečima koje se u jeziku često mešaju

• podsetnici u vidu dodatnih odeljaka na kraju knjige

• priručnik za nastavnike sa digitalizovanom verzijom knjige

 

 

 

 

 

 

Code Red B2, Macmillan

Autori: Stuart Cochrane, Michele Crawford, Rob Nicholas

Komponente: SB, WB+CD, WB+ CD+MPO, TB+test CD, audio CD, IWB Materijal

• sadržaj i dizajn prilagođeni tinejdžerima, razvija sve veštine, sa jakim akcentom na gramatici i vokabularu

• korisni saveti za polaganje ispita kao i reči i izrazi

• dodatne vežbe čitanja i slušanja, i pet CLIL časova na CD-u koji ide uz WB

• dodatni materijali za vežbanje dostupni uz pristupni kod iz WB na sajtu www.macmillanpracticeonline.com/code

 

 

 

 

 

Ready for First, Macmillan

Autor: Roy Norris

Komponente: CB+MPO audio pack, WB sa i bez rešenja, Teacher's Book Pack

• treće izdanje udžbenika za sveobuhvatnu pripremu revidiranog ispita FCE za 2015 godinu

• digitalna dopuna u vidu DVD-a koji sadrži dva kompletna testa i video materijal za deo Speaking

• mogućnost dodatnog vežbanja kroz testove koje sadrži i priručnik za nastavnike.

 

 

 

 

 

 

Direct to FCE, Macmillan

Autori: Lynda Edward, Roy Norris

Komponente: SB sa pristupom online materijalu, TB, audio CDs

• za kratke, intenzivne kurseve, ili duže slabijeg tempa; kombinuje materijal u formi knjige i online materijal kojem se pristupa putem koda datog u knjizi

• priprema za novi FCE koji se radi preko kompjutera

• ima primere ispitnih pitanja, pomoć kako položiti ispit i podsetnik šta i kako treba činiti

• materijal za 120 časova

 

 

 

 

 

FCE Testbuilder, Macmillan

Novi format ispita za 2015!

Auor: Mark Harrison

• 4 pripremna testa sa savetima za polaganje ispita

• korisne jezičke strukture i izrazi za pripremu Speaking dela ispita

• primeri ispitnih pitanja za Writing deo ispita

• objašnjenja, audio materijal i rešenja