PET Masterclass, Oxford

Autori: Annette Capel, Rosemary Nixon

Komponente: SB i Uvod u PET ispit, WB sa pristupom pripremnim testovima na mreži sa ključem ili bez, TB, Uvod u PET ispit za nastavnike, Class audio CD

• uvodni deo o ispitu

• primeri ispitnih pitanja, saveti za polaganje i modeli odgovora

• dodatne vežbe i testovi mogu se naći na www.oxfordenglishtesting.com

 

 

 

 

 

 

 

PET Result, Oxford

Autor: Jenny Quintana

Komponente: SB, WB (online/printed sa ili bez ključa i pristupa online practice testu), Teacher’s Pack (including Assessment Booklet with DVD and Dictionaries Booklet), Audio CD

• uvodni deo o ispitu

• primeri tipičnih grešaka, vodič kroz ispitna pitanja i saveti kako da se ispit položi

• CD-ROM sa pristupom pripremnim testovima za PET uz WB

 

 

 

 

 

Laser B1, Macmillan

Autor: Malcolm Mann

Komponente:  SB+CD-ROM, TB+ Test CD, WB+ Audio CD sa ili bez ključa, Audio CDs

• sadržaj i dizajn prilagođeni tinejdžerima

• razvija sve veštine podjednako i bavi se temama koje su tipične za ispite

• detaljan priručnik za pripremu Writing dela ispita, pregled gramatike, korisnih svakodnevnih izraza, frazalnih glagola, kolokacija i jezičkih izraza

• CD-ROM sa dodatnim vežbama vokabulara i jezičkih struktura uz SB. Uz WB, Audio CD

 

 

 

 

 

Ready For PET, Macmillan

Autori: Nick Kenny, Anne Kelly

Komponente: SB+ CD-ROM sa ili bez ključa, TB, Audio CDs

• razvija sve veštine podjednako i bavi se temama koje su tipične za ispite

• saveti za polaganje ispita, primeri ispitnih pitanja i testovi uključeni

• uz SB ide i CD-ROM sa 6 dodatnih pripremnih testova

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Blue B1, Macmillan

Autori: Rose Aravanis, George Vassilakis

Komponente: SB, WB+CD, WB+ CD+MPO, TB+test CD, audio CD, IWB Materijal

• sadržaj i dizajn prilagođeni tinejdžerima

• razvija sve veštine podjednako i bavi se temama koje su tipične za ispite

• saveti za polaganje ispita, primeri ispitnih pitanja i testovi uključeni

• interaktivni materijali dostupni na www.macmillanpracticeonline.com/code pomoću pristupnog koda iz radne sveske

• Audio CD uz WB sa dodatnim vežbama za listening i reading

 

 

 

 

PET Testbuilder, Macmillan

Autor: Lucrecia Luque-Mortimer

• 5 pripremnih testova sa savetima za polaganje ispita

• korisne jezičke strukture i izrazi za pripremu Speaking dela ispita

• primeri ispitnih pitanja za Writing deo

• objašnjenja, audio materijal i rešenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PET Practice Tests, Oxford

Autor: Jenny Quintana

• 5 pripremnih testova sa savetima za polaganje ispita

• autentični primeri ispitnih pitanja za Writing deo sa komentarima

• objašnjenja, audio materijal i rešenja