Autor: Michael Vince

Komponente: udžbenik (sa i bez ključa) sa CD ROM-om

Language Practice Series je čuvena edicija koja kroz temeljnu i detaljnu analizu engleskog jezika, rečnika i gramatike na određenom nivou pruža kompletan uvid u sam jezik i jezičku strukturu, formu i funkcionalnost. Dostupna je u 4 nivoa (Elementary, Intermediate, Upper Intermediate – Language Practice for First, Advanced – Language Practice for Advanced). U potpunosti je prilagođena samostalnoj primeni i radu, jer nova izdanja (aktuelno drugo izdanje za prva dva nivoa, i treće revidirano izdanje za First i Advanced prilagođeno promenama u formi ispita koje važe od januara 2015.godine) sadrže CD ROM koji omogućava dodatna vežbanja i interaktivan rad kod kuće. Svaki nivo je podeljen u dva dela, gde se prvi bavi gramatikom, a drugi praktičnim usvajanjem primenljivog jezika, kao i proširivanjem aktivnog rečnika.