Autori: Nicole Taylor, Michael Watts, Julie Tice, Dave Tucker

Komponente: udžbenik, priručnik za nastavnike

Grammar Goals je gramatika u 6 nivoa, namenjena i prilagođena deci uzrasta od 6 do 12 godina. Gramatičke partije se uvode kontekstualno, kroz tematiku i ilustracije koje podražavaju interesovanja i okruženje dece u tom uzrastu. Na taj način se omogućava visok stepen koncentracije na gradivo koje je neophodno usvojiti, kao i motivacije učenika da dalje rade i napreduju. Jezik se prezentuje i usvaja kroz njegovu formu, funkciju i značenje. Pogodna je za rad u odeljenjima i grupama sa raznovrsnim i mešovitim nivoima poznavanja jezika (mixed ability classes) jer je svako vežbanje unutar nastavnih tema pažljivo graduirano u tri nivoa: bronzani, srebrni i zlatni nivo, što pomaže učenicima da prate svoj napredak i nivo poznavanja materije, i dodatno ih pozitivno motiviše da streme ka boljim postignućima.

Serija pokriva kompletnu gramatiku neophodnu za pripremu Cambridge English i Trinity Exams. U ponudi se nalazi i American English izdanje ove serije.