Autori: Ruth Gairns i Stuart Redman

Izuzetno korisna serija priručnika za samostalno učenje koji omogućavaju korisnicima da nauče reči, fraze, frazalne glagole i idiome na višim nivoima (intermediate do advanced). Sadržaj priručnika predstavljen je na jednostavan i jasan način kroz slike i primere, kako govornog, tako i pisanog izraza. 

Redovnom vežbom i mogućnošću da sami proverite svoj napredak stičete samopouzdanje u upotrebi engleskog jezika na višim nivoima, a CD-ROM koji je sastavni deo Oxford Word Skills-a vam omogućava da čujete izgovor reči i izraza i njihovu upotrebu u govornom i pisanom jeziku. 

Takođe, ovaj priručnik je izuzetno koristan pri pripremi međunarodnih Kembridž ispita jer sadrži reči i izraze koje je potrebno poznavati za njihovo uspešno savladavanje.