Gramatike

Language Practice Series
Gramatike
Language Practice Series je čuvena edicija koja kroz temeljnu i detaljnu analizu engleskog jezika, rečnika i gramatike na određenom nivou pruža kompletan uvid u sam jezik i jezičku strukturu, formu i funkcionalnost. 
Detaljnije
Grammar Goals
Gramatike
10.12.2015.
Grammar Goals je gramatika u 6 nivoa, namenjena i prilagođena deci uzrasta od 6 do 12 godina. Gramatičke partije se uvode kontekstualno, kroz tematiku i ilustracije koje podražavaju interesovanja i okruženje dece u tom uzrastu. Na taj način se omogućava visok stepen koncentracije na gradivo koje je neophodno usvojiti, kao i motivacije učeni...
Detaljnije
Oxford Grammar for Schools
Gramatike
Oxford Grammar for Schools je namenjena učenicima osnovnoškolskog uzrasta, gde im se pruža mogućnost da istražuju gramatičke partije laganim tempom, i da svoje već postojeće znanje utvrde i nadograde tako što će proširiti rečnik i kroz veliki broj primera i vežbanja (sve četiri jezičke veštine) imati mogućnost da...
Detaljnije
Oxford Word Skills Series
Gramatike
Izuzetno korisna serija priručnika za samostalno učenje koji omogućavaju korisnicima da nauče reči, fraze, frazalne glagole i idiome na višim nivoima (intermediate do advanced). Sadržaj priručnika predstavljen je na jednostavan i jasan način kroz slike i primere, kako govornog, tako i pisanog izraza.
Detaljnije
Language Practice Series
Language Practice Series
Language Practice Series je čuvena edicija koja kroz temeljnu i detaljnu analizu engleskog j...
Grammar Goals
Grammar Goals
Grammar Goals je gramatika u 6 nivoa, namenjena i prilagođena deci uzrasta od 6 do 12 godina...
Oxford Grammar for Schools
Oxford Grammar for Schools
Oxford Grammar for Schools je namenjena učenicima osnovnoškolskog uzrasta, gde im se ...
Oxford Word Skills Series
Oxford Word Skills Series
Izuzetno korisna serija priručnika za samostalno učenje koji omogućavaju korisnicima da nauče reč...
Language Practice Series
Language Practice Series
Language Practice Series je čuvena edicija koja kroz temeljnu i detaljnu analizu engleskog j...
Oxford Word Skills Series
Oxford Word Skills Series
Izuzetno korisna serija priručnika za samostalno učenje koji omogućavaju korisnicima da nauče reč...
Oxford Grammar for Schools
Oxford Grammar for Schools
Oxford Grammar for Schools je namenjena učenicima osnovnoškolskog uzrasta, gde im se ...
Grammar Goals
Grammar Goals
Grammar Goals je gramatika u 6 nivoa, namenjena i prilagođena deci uzrasta od 6 do 12 godina...