Izdavačke kuće Oxford University Press i Macmillan Education vam u obilju dodatnog materijala nude i graduirane readers-e, dodatnu literaturu prilagođenu uzrastu, potrebama i nivou poznavanja engleskog jezika. Odabir readers-a pravite u zavisnosti od toga u kojoj školi predajete i da li su vaši učenici na početnom, srednjem ili naprednom nivou, da li su osnovnoškolskog ili srednješkolskog uzrasta, ili odrasli koji tek počinju da uče strani jezik, da li vole bajke, misterije, istorijske činjenice ili naučnu fantastiku, ili ih možda više interesuju klasična i dramska dela, ili knjige koje pružaju konkretne činjenice vezane za određenu tematiku (CLiL sadržaji).

Osnovne komponente (u zavisnosti od izdavača i vrste literature):

  • knjiga sa Audio CD-om (kompletno delo u audio formatu) sa rečnikom novih i nepoznatih reči i vežbanjima za proveru razumevanja teksta,
  • radna sveska (readers-i za decu, gde se provera znanja vrši uz crtanje, bojenje, povezivanje više pojmova, i davanje kratkih odgovora),
  • priručnik za nastavnike (sa proceduralnim beleškama, savetima i dodatnim idejama i materijalom)  

OUP Readers:

Dominoes Readers za učenike osnovnoškolskog uzrasta, u 4 nivoa (Starter, One, Two, Three) sa Audio CD-om 

Dolphin Readers za decu osnovnoškolskog uzrasta, u 5 nivoa, sa Audio CD-om, radnom sveskom i priručnikom za nastavnike 

Classic Tales za decu osnovnoškolskog uzrasta, u 5 nivoa, sa Audio CD-om i radnom sveskom 

Oxford Read and Discover literatura sa tematskim sadržajima (CliL) u 6 nivoa, sa Audio CD-om, radnom sveskom i priručnikom za nastavnike 

Oxford Bookworms Library  u 7 nivoa, sa preko 200 adaptiranih naslova i originalnih tekstova namenjenih učenicima srednješkolskog uzrasta i odraslima, sa Audio CD-om 

 

Macmillan Readers: 

Macmillan Children’s Readers za decu osnovnoškolskog uzrasta, u 6 nivoa, sa Audio materijalom  

Macmillan Factual Readers literatura u 6 nivoa za decu osnovnoškolskog uzrasta sa tematskim sadržajima (CliL). Audio materijal, beleške za nastavnike, i dodatna vežbanja mogu se preuzeti na sledećem linku http://www.macmillanyounglearners.com/readers/macmillan-factual-readers 

Macmillan Readers literatura sa preko 170 naslova za srednjoškolce i odrasle, u 6 nivoa (od početnog do naprednog), većina sadrži audio materijal, rečnik nepoznatih termina i reči i dodatna vežbanja  ​