Autor: Keith Kelly

Komponente: radna sveska (sa i bez ključa), CD ROM (na Upper intermediate nivou)

Macmillan Vocabulary Practice Series na jasan, sažet i informativan način pruža pomoć učenicima da savladaju tematski vokabular pomoću kontekstualizovanog sadržaja. Osmišljen je kao user-friendly materijal jer kroz interesantne aktivnosti pruža dovoljno prostora i materijala da se vokabular savlada i primeni. Nove reči su posebno naglašene, objašnjene, transkribovane i ilustrovane konkretnim primerima unutar nastavnih tema. Različiti tematski koncepti prezentovani su na vizuelno jasan način uz pomoć dijagrama.

Serija je ocenjena kao ‘koristan dodatak svakoj školskoj biblioteci’ od strane Njegovog kraljevskog visočanstva Vojvode od Edinburga.