Autor: Joanne Ramsden

Komponente: udžbenik sa CDom (pesmice i vokabular), radna sveska, priručnik za nastavnike, Audio CD, CD/DVD ROM, softver za interaktivnu belu tablu (IWB), fleš kartice

Kurs je namenjen deci osnovnoškolskog uzrasta koja kroz učenje engleskog jezika proučavaju nauku, geografiju i istoriju.

Karakteristike ovog kursa su:

  • sistematsko usvajanje i vežbanje sve četiri jezičke veštine,
  • pesmice, rime i priče blisko povezane sa nastavnim temama,
  • deci se pruža mogućnost da kroz izvođenje raznovrsnih eksperimenata, prikupljanje dokaza i činjenica , beleženje svojih otkića i crtanje (ilustrovanje naučenog)  razvijaju istraživački i timski duh i kreativno se izraze,

Softver za IWB sadrži prezentacije određenih tematskih celina, animacije, simulacije eksperimenata i interaktivne postere.