Autor: David Glover

Komponente: udžbenik, radna sveska, priručnik za nastavnike

Macmillan Science serija u 6 nivoa je namenjena učenicima osnovnoškolskog uzrasta, koja kroz stimulativne i informativne sadržaje i pažljivo graduirana vežbanja i aktivnosti uvodi učenike u zanimljiv svet nauke. Fokus je na izgradnji istraživačkog pristupa kod dece kroz veliki broj praktičnih primera i zadataka, kako bi lekcije bile zabavne i njihov koncept doveo do saznajnog procesa. Udžbenik je organizovan tako da se do informacija dolazi postepeno, a gradivo se obrađuje vrlo temeljno i na licu mesta se primenjuje naučeno. Nove reči su posebno izdvojene i naglašene kako bi se lakše zapamtile, a celokupan rečnik je prilagođen uzrastu što dodatno stimuliše i motiviše učenike da se njime služe. 

CD ROM sadrži preko 100 praktičnih aktivnosti po nivou, kao i simulacije eksperimenata kako bi se učenici ohrabrili da samostalno isprobaju i istražuju stvari koje im ponekad nisu dostupne unutar učionice.