Odobreni udžbenici za II i VI razred

 

Za predstojeću 2019/20. školsku godinu pripremili smo nova izdanja udžbenika:

Happy House 2 i Project 3

usklađena sa novim nastavnim planom i programom.

 

Happy House 2

Rešenje Ministarstva Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br: 650-02-00014/2019-07, od 4.4.2019.god.

Omiljeni poznat, popularan klasik u nastavi engleskog jezika u novom izdanju, sa novim sadržajima,  potpuno prilagođen novom nastavnom planu i programu, za početno učenje i opismenjavanje.  

Komponente programa:

 1. Radni udžbenik i CD sa pratećim pričama i pesmicama
 2. Priručnik za nastavnika sa detaljnim metodičkim uputstvima (PDF)
 3. Audio CD
 4. DVD
 5. CPT (Classroom Presentation Tool) – digitalna platforma namenjena nastavnicima za prezentovanje sadržaja udžbeničkog kompleta sa integrisanim audio i video materijalima
 6. Teacher’s resource pack (posteri, fleš kartice, testovi, radni listovi)
 7. Top up resource pack (8 Unit postera, 42 storycards)
 8. Nastavni planovi i dnevne pripreme
 9. Bogata online podrška za učenike, nastavnike i roditelje
 10. E-book – u pripremi

 

Novo dopunjeno izdanje sadrži:

 • Extra language strane sa dodatnim vežbanjima za utvrđivanje i vežbanje
 • Izmenjene i dopunjene teme u Culture i Holidays stranama
 • Lista novih reči i izraza sa fonetskom transkripcijom
 • Broj stranice u udžbeniku označen je istom bojom kao i korespondirajuća stranica u radnoj svesci radi lakšeg snalaženja

Glavne karakteristike:

 • Podjednak razvoj veština govora i slušanja
 • Metodologija bazirana na storytelling-u
 • Cross-curricular i inter-kulturalni sadržaji
 • CYLET –style aktivnosti (priprema za Cambridge Young Learners testove)
 • Obilje dodatnog materijala za rad na času i kod kuće
 • Stimulativan i raznovrstan edukativni sadržaj
 • Interaktivan i jednostavan, grafički prilagođen uzrastu

 

Radni udžbenik

Priručnik za nastavnike PDF

Top-up resource pack

DVD


CD


Teacher’s Resource Pack

 

Project 3

Rešenje Ministarstva Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br: 650-02-00015/2019-07, od 11.4.2019.

Jedan od najpopularnijih naslova za nastavu engleskog u svetu, metodološki dokazan u praksi,  modernizovan, prilagođen našem podneblju i novom planu za 6.razred.

Komponente programa

 1. Udžbenik (sa novim tekstovima vezanim za Srbiju)
 2. Radna sveska, audio CD, kod za Online Practice
 3. Priručnik za nastavnike sa kodom za Online Practice
 4. Generator testova
 5. CPT (Classroom Presentation Tool) – digitalna platforma namenjena nastavnicima za prezentovanje sadržaja udžbeničkog kompleta sa integrisanim audio i video materijalima
 6. Audio CD
 7. DVD
 8. Nastavni planovi i dnevne pripreme
 9. Bogata online podrška za učenike, nastavnike i roditelje
 10. E-book – u pripremi

 

Novo dopunjeno izdanje sadrži:

 

 • Nove tekstove sa temama vezanim za Srbiju: Novak Đoković, dečja književnost, neobična mesta u Srbiji
 • Izmenjen i dopunjen odeljak Extra Success, sa gramatičkim vežbanjima, za dodatni rad

 

Glavne karakteristike:

 • Metodologija isprobana u dugogodišnjem radu sa tinejdžerima
 • Lako prilagodljiv različitim sposobnostima i nivoima znanja
 • Obilje materijala olakšava pripreme za rad
 • CLIL sadržaji, projekti za samostalan rad, kreativne aktivnosti
 • Tabela fonetskih simbola, vežbanja za izgovor, pregled gramatičkih pravila, lista novih reči sa izgovorom, lista nepravilnih glagola

 

Udžbenik

Radna sveska

Prirucnik za nastavnike

Dvd

Cd