ODOBRENI UDŽBENICI ZA SREDNJE ŠKOLE

                                                             Školska 2022/23. godina

 

                          Udžbenik HEADWAY ima dva odobrena izdanja: 4th i 5th edition

                                                                                             

 Pre-intermediate: 1.razred gimnazije i 1. i 2. razred srednje stručne škole

                 NEW HEADWAY, 4th edition

                 Broj rešenja: 650-02-675/2019-03 od 22.4.2020. 

                 HEADWAY, 5th edition

                 Broj rešenja: 650-02-246/2021-03 od 4.1.2022.

 Intermediate: 2. i 3.razred gimnazije i 3. i 4. razred srednje stručne škole

                 NEW HEADWAY, 4th edition

                 Broj rešenja: 650-02-677/2019-03 od 22.4.2020.  

                 HEADWAY, 5th edition

                 Broj rešenja: 650-02-245/2021-03 od 4.1.2022.

     Upper-intermediate: 3 .i 4. razred gimnazije i srednje stručne škole

                      HEADWAY, 5th edition

     Broj rešenja: 650-02-437/2020-03 od 2.3.2021   

  Advanced: 4. razred gimnazije

                  HEADWAY, 5th edition

   Broj rešenja: 650-02-440/2020-03 od 2.3.2021. 

Autori: Liz and John Soars

Komponente  4th edition:

udžbenik, radna sveska, priručnik za nastavnike sa diskom sa dodatnim resursima (testovi PDF i Word format, prilagodljive komunikacijske aktivnosti, gramatička objašnjenja sa vežbanjima, skills testovi, transkript,...), audio CD.

Komponente 5th edition:

udžbenik sa kodom za Online Practice, radna sveska

priručnik za nastavnike sa kodom za Teacher’s Resource Centre (ili u PDF formatu za besplatno preuzimanje bez koda), CD

Dodatna komponenta: Headway Culture and Literature Companion (tekstovi i vežbanja vezani  za kulturu i književnost engleskog govornog područja). Audio fajlovi i priručnici se preuzimaju sa Teacher’s sajta. 

Teacher’s site  dodatni materijali, video transkript, testovi za učenike sa disleksijom, pripreme za ispite, priručnici koji se može preuzeti u PDF formatu (potrebno je da se registrujete na sajtu)

Student’s site za 4th edition sadrži kompletan audio i video materijal udžbenika i radne sveske koji se može i preuzeti,   dodatna vežbanja iz gramatike, vokabulara, interaktivne zadatke, vežbe dijaloga, generator testova. Nije potrebna registracija.

CPT – Classroom Presentation Tool: kompletan digitalni udžbenik i radna sveska sa integrisanim audio i video sadržajima (dostupan preko sajta Oxford Learner’s Bookshelf). Zatražite svoj pristupni kod putem mejla od svog agenta prodaje. Dostupan za sve nivoe.

POGLEDAJTE PREZENTACIJU     

ONLINE PRACTICE  

PACKAGE GUIDE                                                                                                                                           

NASTAVNI PLANOVI ZA HEADWAY 5th EDITION

UPPER-INTERMEDIATE

 


                          

                                                        GATEWAY, 2nd edition

Autor: David Spencer/MacMillan Education/The English Book

Čuven po svojoj logičkoj strukturi, užbenik Gateway, 2nd edition razvija gramatiku, vokabular i sve četiri jezičke veštine na ujednačen način pa učenici mogu odmah da koriste jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Program nudi opširan i jednostavan pristup razvoju veština koje omogućavaju tinejdžerima uklapanje u komunikaciju 21 veka. Osim toga, udžbenik nudi detaljnu pripremu i reference za polaganje ispita.

Izuzetno sadržajan i sveobuhvatni digitalni oblik ovog udžbenika pruža mogućnosti za onlajn nastavu, samostalan rad učenika ili kombinaciju oba pristupa.

Inovativni Flipped Classroom video sadržaji, koje učenici mogu gledati kao pripremu za čas, a u kojima sam autor prezentuje gramatičke jedinice, omogućava nastavnicima da se na samom času više posvete komunikaciji i raznovrstnosti nastavnih metoda.

Komponente:

Za nastavnike: priručnik za nastavnike sa kodom za online sadržaje: Presentation Kit, digitalni udžbenik, online radna sveska, generator testova, , class and workbook audio, life skills videos, flipped classroom videos, Macmillan Readers eBook Teacher’s Resource Centre (Exam success: printable diagnostic test, unit tests, review tests, end-of-year test; Information-rich content: Clil worksheets, culture worksheets, literature worksheets, reader eBook with worksheets; Language support: extra grammar practice worksheets, grammar communication activities; Life skills: life skills video worksheets, everyday English worksheets; Independent learning: flipped classroom video worksheets,  study skills worksheets, CEFR worksheets)

Za učenike: udžbenik sa kodom za online resurse i digitalni udžbenik: (aktivirajte kod na https://macmillaneducationebooks.com/ ili preuzimite aplikaciju pa sadržaj možete koristiti i bez internet konekcije), Class audio, workbook audio, Flipped classroom videos, Life skills videos, Student’s Resource Centre (Flipped classroom video worksheets, life skills worksheets, study skills worksheets, culture worksheets, CEFR worksheets), Macmillan readers eBook; radna sveska

Prelistajte:

A2 udžbenik sadržaj audio radna sveska teacher's book
B1   sadržaj   radna sveska teacher's book
B1+ udžbenik sadržaj audio radna sveska teacher's book
B2   sadržaj   radna sveska teacher's book

Online Workbook Guides

Teacher’s Guide

Student’s Guide