GIMNAZIJE I SREDNJE STRUČNE ŠKOLE

                                               ŠKOLSKA 2021/22.

 

  1. razred gimnazije i 1. i 2. razred srednje stručne škole:

                  NEW HEADWAY, 4th edition, pre-intermediate

                  Broj rešenja: 650-02-675/2019-03 od 22.04.2020.

    GATEWAY, 2nd edition - A2

                  Broj rešenja: 650-02-674/2019-03 od 22.04.2020.

 

         2. i 3.razred gimnazije i 3. i 4. razred srednje stručne škole:

                    NEW HEADWAY, 4th edition, intermediate

                   Broj rešenja: 650-02-677/2019-03 od 22.04.2020.

      GATEWAY 2nd edition - B1

                   Broj rešenja: 650-02-676/2019-03 od 22.04.2020.

          3 .i 4. razred gimnazije i srednje stručne škole:

                        HEADWAY, 5th edition, upper-intermediate

       Broj rešenja: 650-02-437/2020-03 od 02.03.2021.

       GATEWAY, 2nd edition - B1+

                       Broj rešenja: 650-02-438/2020-03 od 12.02.2021.

        4. razred gimnazije:

​                    HEADWAY, 5th edition - advanced

   Broj rešenja: 650-02-440/2020-03 od 02.03.2021.

   GATEWAY, 2nd edition B2

                   Broj rešenja: 650-02-439/2020-03 od 12.02.2021.

 

                                                             O UDŽBENICIMA:

 

Autori: Liz and John Soars and Paul Hancock, Oxford University Press/The English Book

Najprodavaniji program za učenje engleskog jezika u svetu – savršeno ujednačen sadržaj sa jakim akcentom na gramatici i punom podrškom nastavnicima. Program koji je postao sinonim za učenje engleskog. Glavne snage Headway-a su odlična metodologija, zastupljena gramatika, širok vokabular i integrisan razvoj sve četiri veštine, jasno izdvojene gramatičke celine, svakodnevni, govorni jezik. Izbalansirana metodologija podrazumeva kombinovanje tradicionalnih pristupa, jaku gramatiku i vežbanja, razvoj vokabulara sa novim komunikativnim pristupom koji uključuje dramatizaciju i personalizaciju.

HEADWAY, 5th edition, sample pages, Get Started with Headway 5th edition

Promo kod za CPT – Classroom Presentation Tool možete zatražiti ovde

Komponente 4th edition: udžbenik, radna sveska, priručnik za nastavnike i CPT, CD.

Komponente 5th edition:

Za nastavnike: priručnik sa kodom za Teacher’s Resource Centre (ili u PDF formatu za besplatno preuzimanje bez koda), CPT – Classroom Presentation Tool, CD

Za učenike: udžbenik sa kodom za Online Practice, radna sveska

Dodatna komponenta: Headway Culture and Literature Companion (tekstovi i vežbanja vezani za kulturu i književnost engleskog govornog područja).  

Online podrška:

Teacher’s site – dodatni resursi za nastavu, pdf priručnici

Student’s site – interaktivna vežbanja, audio i video materijali za preuzimanje

Online Practice – virtuelni prostor za učenje koje se nastavlja i nakon časa. Pristupni kod za nastavnike se nalazi u priručniku a za učenike u udžbeniku. Učenik može samostalno da koristi resurse ili da se pridruži virtuelnoj učionici koju formira nastavnik. Virtuelna učionica: kompletan digitalni udžbenik, praćenje napretka učenika, provera znanja, automatsko pregledanje zadataka, audio-video materijali, CEFR reference, aktivnosti za fotokopiranje, testovi (entry, unit, revision, polugodišnji, skills, listening testovi)

Online Practice:  Audio sadržaj svih nivoa za preuzimanje

                          

                                                                                  GATEWAY, 2nd edition

Autor: David Spencer/MacMillan Education/The English Book

Čuven po svojoj logičkoj strukturi, užbenik Gateway, 2nd edition razvija gramatiku, vokabular i sve četiri jezičke veštine na ujednačen način pa učenici mogu odmah da koriste jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Program nudi opširan i jednostavan pristup razvoju veština koje omogućavaju tinejdžerima uklapanje u komunikaciju 21 veka. Osim toga, udžbenik nudi detaljnu pripremu i reference za polaganje ispita.

Izuzetno sadržajan i sveobuhvatni digitalni oblik ovog udžbenika pruža mogućnosti za onlajn nastavu, samostalan rad učenika ili kombinaciju oba pristupa.

Inovativni Flipped Classroom video sadržaji, koje učenici mogu gledati kao pripremu za čas, a u kojima sam autor prezentuje gramatičke jedinice, omogućava nastavnicima da se na samom času više posvete komunikaciji i raznovrstnosti nastavnih metoda.

Komponente:

Za nastavnike: priručnik za nastavnike sa kodom za online sadržaje: Presentation Kit, digitalni udžbenik, online radna sveska, generator testova, , class and workbook audio, life skills videos, flipped classroom videos, Macmillan Readers eBook Teacher’s Resource Centre (Exam success: printable diagnostic test, unit tests, review tests, end-of-year test; Information-rich content: Clil worksheets, culture worksheets, literature worksheets, reader eBook with worksheets; Language support: extra grammar practice worksheets, grammar communication activities; Life skills: life skills video worksheets, everyday English worksheets; Independent learning: flipped classroom video worksheets,  study skills worksheets, CEFR worksheets)

Za učenike: udžbenik sa kodom za online resurse i digitalni udžbenik: (aktivirajte kod na https://macmillaneducationebooks.com/ ili preuzimite aplikaciju pa sadržaj možete koristiti i bez internet konekcije), Class audio, workbook audio, Flipped classroom videos, Life skills videos, Student’s Resource Centre (Flipped classroom video worksheets, life skills worksheets, study skills worksheets, culture worksheets, CEFR worksheets), Macmillan readers eBook; radna sveska

Prelistajte:

A2 udžbenik sadržaj audio radna sveska teacher's book
B1   sadržaj   radna sveska teacher's book
B1+ udžbenik sadržaj audio radna sveska teacher's book
B2   sadržaj   radna sveska teacher's book

Online Workbook Guides

Teacher’s Guide

Student’s Guide