Prateći korak sa najnovijim svetskim trendovima i inovacijama u sferi obrazovanja, predstavnici The English Book su posetili najveći i najpoznatiji sajam o informacionim tehnologijama u obrazovanju BETT Fair 2017 koji se održao u Londonu