Lista slanja
Prijavite se na našu listu slanja ukoliko želite da dobijate novosti i obaveštenja putem e-mail.

unesite e-mail adresu:


Follow english_book_rs on Twitter


Macmillan Dictionary


ELT

Državne škole / Odobreni programi za osnovne škole / Happy House 1 i 2

datum: 22/08/2013 10:54:37 GMT / slike (0)


happy house 1 i 2

Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts

Osnovne komponente:

• Udžbenik

• Radna sveska+MultiROM

• Priručnik za nastavnike

• Audio CD

• Komplet dodatnog materijala za nastavnike

• Godišnji, operativni plan i dnevne pripreme

 

Dodatne komponente:

• iTools (softver za interaktivnu tablu)

• Radna sveska za vežbanje latiničnog pisma (Happy Alphabet Book)

 

Happy House udžbenik je namenjen upotrebi u prva dva razreda osnovne škole. Sadržaj programa je u skladu sa nastavnim planom i programom Republike Srbije.

Prvi nivo udžbenika je u potpunosti bez čitanja i pisanja, a usvajanje jezika vrši se putem pesmica i priča koje čine okosnicu samog programa. Drugi nivo postepeno uključuje  veštine pisanja i čitanja, istovremeno nastavljajući započeti rad na razvijanju veština slušanja i govora. Sav materijal koji se nalazi u udžbeniku propraćen je adekvatnim vežbama u radnoj svesci, a nastavnicima je na raspolaganju i Happy Alphabet Book, dodatni matrijal za upoznavanje sa alfabetom.

Raznovrsne aktivnosti, vesele pesme, zanimljive priče, interaktivne vežbe na MultiROM-u i druženje sa simpatičnim likovima, omogućavaju deci da na zabavan način, kroz igru i pesmu, usvoje propisano gradivo bez poteškoća i zavole engleski jezik.

Korisnicima udžbenika Happy House, kako učenicima, tako i nastavnicima, dostupni su posredstvom internet stranica i dodatni materijali u vidu pesmica, priča, igrica, testova i saveta samog autora. 

Internet stranica sa dodatnim materijalima.

happy house 1 i 2 link

Internet stranica za nastavnike koji koriste Happy House, sa dodatnim testovima, vežbama i savetima od samog autora udžbenika kao i usklađenost Happy Housa-a sa jezičkim portfoliom dostupna je prilikom registrovanja u Teacher’s Club klikom na link.


Download dokumenata


Mesecni operativni plan rada.pdf
veličina fajla: 0.11 MB

Organizacija casa.pdf
veličina fajla: 0.12 MB

Zapazanja o casu i samoevaluacija.pdf
veličina fajla: 0.09 MB

Happy House 2_ godisnji plan i program.doc
veličina fajla: 0.11 MB

Happy House 2 pripreme za casove.zip
veličina fajla: 0.88 MB

Happy House 1 pripreme za casove.zip
veličina fajla: 0.89 MB

Happy House 1_godisnji plan i program.doc
veličina fajla: 0.11 MBpočetna  |   aktuelnosti  |   knjižare  |   o nama  |   kontakt
copyright © 2015 The English Book. All Rights reserved. Web Design Serbia by Eximius Solutions. Download FlashPlayer.