Poznavanje nekog stranog jezika postao je imperativ modernog društva, a izreka ”Vredite onoliko koliko jezika govorite”  pokazala se kao tačna jer nedovoljno vladanje stranim jezikom može biti prepreka prilikom upisa studija ili traženja posla kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Kada učimo strani jezik istovremeno stičemo nova saznanja o tradiciji i kulturi zemlje u kojoj se taj jezik govori, pa tako bogatimo lične predstave o ljudima i svetu i na svojevrstan način ulažemo u sebe i našu budućnost.

Proces globalizacije omogućio je osnivanje takozvanih transnacionalnih firmi i preduzeća u kojima rade stručnjaci iz različitih oblasti iz celoga sveta. U takvom radnom okruženju prioritet je poznavanje engleskog jezika. Engleski je zaista postao “lingua franca”, jezik opšteg sporazumevanja, internacionalni jezik.

Učenje stranog jezika je proces, pa samim tim predstavlja i odličnu vežbu za mozak, što može dodatno da motiviše svakoga ko odluči da počne da uči neki jezik.

U bogatoj ponudi naše izdavačke kuće, pored udžbenika za samostalno učenje engleskog jezika, kao i udžbenika namenjenih za rad u grupi, prilagođenih svim uzrastima i nivoima znanja, dostupni su i udžbenici namenjeni učenju engleskog jezika u poslovne svrhe, kao i materijali za pripremu za polaganje međunarodno priznatih ispita.

Više informacija o udžbenicima za decu koja tek počinju da uče engleski jezik naći ćete na sledećem linku:

http://www.englishbook.rs/engleski-jezik-za-pocetnike/za-decu

Ponuda udžbenika koji su namenjeni odraslima koji žele da nauče engleski jezik dostupna je na sledećem linku:

http://www.englishbook.rs/engleski-jezik-za-pocetnike/za-odrasle