Global je serija udžbenika namenjena početnicima i svima koji žele da unaprede svoje znanje engleskog jezika. U pitanju je višestruko nagrađivani udžbenik čije se prednosti, između ostalog, ogledaju u kulturološki bogatom sadržaju, a teme koje su obrađene od korisnika zahtevaju da se sa njima pozabave na dubljem nivou kako bi bili u mogućnosti da u svakoj prilici iskažu svoj stav. Tekstovi iz udžbenika veoma su raznovrsni i zanimljivi i pomažu razvijanju kritičkog mišljenja i boljem razumevanju jezika.

Uz udžbenik je dostupna i elektronska radna sveska koja daje mogućnost izbora da se sva vežbanja rade na papiru ili u elektronskoj formi. Sadrži dodatne aktivnosti za rad kod kuće i obilje materijala za slušanje, kao i vežbe izgovora.