Straightforward je serija udžbenika u 6 nivoa namenjena odraslima koji žele da nauče ili usavrše svoje poznavanje engleskog jezika. Tekstovi u udžbeniku prate savremene teme iz svakodnevnog života, sadrže praktičan pristup metodologiji i izbalansirano usvajanje različitih jezičkih veština. Lekcije su međusobno povezane na način koji daje mogućnost boljeg pamćenja i bržeg usvajanja novih reči i pojmova. Fleksibilna struktura udžbenika korisnicima nudi mogućnost da sami odaberu određene jezičke pojmove kojima žele da posvete dodatnu pažnju. Na kraju svake lekcije nalaze se dodatne aktivnosti za uvežbavanje komunikacije, kao i kratak pregled lekcije.

Ovakav vid učenja nudi veliku mogućnost ponavljanja stečenog znanja, pa na taj način korisnicima pruža dodatno samopouzdanje i motivaciju.