International Express je serija udžbenika za učenje engleskog jezika u 5 nivoa.  Pogodan je za sve koji tek počinju da uče engleski jezik. Ovaj kurs na veoma praktičan način korisniku pruža kvalitetnu jezičku podlogu koja je odmah primenljiva, a fokus je na razvijanju komunikativnih veština. Kurs predstavlja idealan spoj opšteg i poslovnog engleskog jezika i može se koristiti za samostalno učenje. U sklopu udžbenika nalazi se radna sveska, DVD Rom sa dodatnim video materijalima i mini priručnik sa korisnim svakodnevnim frazama i izrazima  iz svakodnevnog života.