New Inside Out je moderan, dinamičan udžbenik, tematski prilagođen mlađim ljudima, sa naglaskom na konverzaciji. Gramatičke partije su date kroz dijaloge, u kontekstu, što omogućava lakše usvajanje, a tekstovi su duhoviti i interesantni što dodatno motiviše učenike. Gradivo se dalje utvrđuje kroz personalizovane vežbe različitog tipa.

Komunikativan pristup, bogat  rečnik i izrazi omogućavaju da mladi ljudi ovladaju jezičkim veštinama i nauče da komuniciraju na engleskom jeziku koji će koristiti i van učionice. Priručnik za nastavnike pored detaljnih uputstava uz svaku lekciju, pruža obilje dodatnog materijala kroz različite vežbe iz gramatike, rečnika i konverzacije, praktičnih saveta u cilju unapređenja nastave, samoprocenu baziranu na jezičkom portfoliju i testove koji se nalaze na CD i mogu se prilagoditi.

Radna sveska sadrži vežbe za utvrđivanje svih gramatičkih partija iz udžbenika plus dodatne vežbe slušanja, izgovora i pisanja. Ova serija udžbenika namenjena je apsolutnim početnicima i svima onima koji žele da unaprede svoje znanje engleskog jezika.