Cheeky Monkey je takođe namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 do 6 godina. Ima tri nivoa: Hello Cheeky, Cheeky Monkey 1 i 2. Pored udžbenika ovaj program ima i radnu svesku, kao i propratni audio CD na prvom nivou, odnosno MultiROM na druga dva nivoa. Na ovim digitalnim komponentama nalaze se pesmice, priče i dodatne igrice koje se mogu koristiti u nastavi, ali i kod kuće u slobodno vreme. Obiluje različitim nastavnim materijalima koji se mogu nabaviti posebno, tako da u odnosu na potrebe možete napraviti odgovarajuću kombinaciju materijala koje želite da upotrebljavate u nastavi.

Pored izuzetno simpatične lutkice nestašnog majmunčeta, treba istaći i jednu interesantnu kompenentu: jedinstvenu prostirku koja predstavlja svet u kojem majmunče živi. Ova prostirka se može koristiti u cilju prezentacije novih reči i izraza, obnavljanja već pređenog gradiva, ili samo kao društvena igra koja bi osvežila nastavu.

Priručnik za nastavnike pored standardnih proceduralnih  beležaka nudi i dodatne ideje i aktivnosti koje se mogu kopirati i dati deci u vidu daljeg razvijanja teme koja se obrađuje.

Upravo ovakve i slične komponente programa obezbeđuju potrebnu raznovrsnost aktivnosti u nastavi i dinamiku koja je u radu sa predškolcima neophodna. Zadovoljava sve tipove učenja, omogućava i pravilan psiho-motorni razvoj deteta i kroz igru, pesmu i pričice gradi pozitivan odnos deteta prema učenju engleskog jezika.