Stručni i poslovni engleski

Tech Talk
Stručni i poslovni engleski
10.12.2015.
Tech Talk je kurs u 3 nivoa, namenjen osobama koje rade u tehničkom, industrijskom i naučnom sektoru i imaju potrebu za svakodnevnom komunikacijom na engleskom jeziku.
Detaljnije
The Business
Stručni i poslovni engleski
10.12.2015.
The Business (1st i 2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisnicima pruža jezičku osnovu i veštine koje su im neophodne svakodnevno u neposrednom radnom okruženju.
Detaljnije
Oxford English for Careers
Stručni i poslovni engleski
Oxford English for Careers serija je namenjena učenicima stručnih škola i mladima koji se obučavaju za sledeće struke: Tourism (3 nivoa), Commerce (2 nivoa), Finance, Nursing (2 nivoa), Medicine (2 nivoa), Technology (2 nivoa), Engineering, Oil and Gas (2 nivoa), ...
Detaljnije
International Express
Stručni i poslovni engleski
International Express (New Edition) je kurs za učenje engleskog jezika u 5 nivoa. Ovaj kurs na veoma praktičan način korisniku pruža kvalitetnu jezičku podlogu koja je odmah primenljiva, a fokus je na razvijanju komunikativnih veština. 
Detaljnije
Express Series
Stručni i poslovni engleski
10.12.2015.
Express Series – serija intenzivnih specijalizovanih kurseva za potrebe usko stručnog usavršavanja zaposlenih u određenim oblastima. Može se koristiti i kao dodatni materijal kao i za individualno savlađivanje tematike.
Detaljnije
Business Result
Stručni i poslovni engleski
10.12.2015.
Business Result je poslovni kurs u 6 nivoa koji polaznicima omogućava sticanje i usavršavanje komunikativnih sposobnosti u neposrednom radnom okruženju. Pored sticanja i utvrđivanja osnovnih jezičkih veština, ovaj kurs podučava polaznike veštinama uspešne poslovne komunikacije.
Detaljnije
Tech Talk
Tech Talk
Tech Talk je kurs u 3 nivoa, namenjen osobama koje rade u tehničkom, industrijskom i naučnom se...
The Business
The Business
The Business (1st i 2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisni...
Oxford English for Careers
Oxford English for Careers
Oxford English for Careers serija je namenjena učenicima stručnih škola i mladima koji s...
International Express
International Express
International Express (New Edition) je kurs za učenje engleskog jezika u 5 nivoa. Ovaj kur...
Express Series
Express Series
Express Series – serija intenzivnih specijalizovanih kurseva za potrebe usko stručnog usa...
Business Result
Business Result
Business Result je poslovni kurs u 6 nivoa koji polaznicima omogućava sticanje i usavrša...
The Business
The Business
The Business (1st i 2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisni...
Tech Talk
Tech Talk
Tech Talk je kurs u 3 nivoa, namenjen osobama koje rade u tehničkom, industrijskom i naučnom se...
Express Series
Express Series
Express Series – serija intenzivnih specijalizovanih kurseva za potrebe usko stručnog usa...
Oxford English for Careers
Oxford English for Careers
Oxford English for Careers serija je namenjena učenicima stručnih škola i mladima koji s...