Autori: Vicki Hollett, John Sydes

Komponente: udžbenik, radna sveska, audio CD, priručnik za nastavnike

Tech Talk je kurs u 3 nivoa, namenjen osobama koje rade u tehničkom, industrijskom i naučnom sektoru i imaju potrebu za svakodnevnom komunikacijom na engleskom jeziku. Karakteristike ovog kursa su funkcionalnost jezika i njegova praktična primena kroz konkretne i jasne zadatke, obilje pojmova, termina i fraza relevatnih za struku, jasno prezentovana gramatika i redovno ponavljanje naučenog kroz vežbe utvrđivanja gradiva.