Komponente: udžbenik, Audio CD, priručnik za nastavnike, radna sveska u elektronskom formatu, aplikacija za mobilne telefone i uređaje

The Business (1st i 2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisnicima pruža jezičku osnovu i veštine koje su im neophodne svakodnevno u neposrednom radnom okruženju. Koncept udžbenika omogućava nastavnicima fleksibilan pristup – gradivo se može obrađivati prema individualnim potrebama i sklonostima svakog polaznika ili grupe. U fokusu je rad na sticanju samopouzdanja i razvijanju interpersonalnih veština svakog korisnika ponaosob.