Komponente: udžbenik, Audio CD, priručnik za nastavnike

Oxford English for Careers serija je namenjena učenicima stručnih škola i mladima koji se obučavaju za sledeće struke: Tourism (3 nivoa), Commerce (2 nivoa), Finance, Nursing (2 nivoa), Medicine (2 nivoa), Technology (2 nivoa), Engineering, Oil and Gas (2 nivoa), Technology for Engineering and Applied Science

Koncept udžbenika omogućava lako savlađivanje novih jezičkih struktura, gramatičkih partija i stručne terminologije, koji su prezentovani kroz autentične tekstove raznovrsnih formata (dijalozi, intervjui, formalna i neformalna pisma i tekstovi, lične priče i putopisi). Audio materijal pruža mogućnost učenicima da čuju mlade ljude koji se bave određenim poslom i govore engleski kao drugi strani jezik tako da mogu da se poistovete sa njima, i možda dodatno motivišu da jezik što češće i slobodnije koriste. Sva vežbanja su data unutar udžbenika, a svaka nastavna tema sadrži jasne ciljeve, listu stručnih termina i gramatički podsetnik.