Komponente: udžbenik, priručnik za nastavnike sa dodatnim materijalima i DVD-em, Audio CD

International Express (New Edition) je kurs za učenje engleskog jezika u 5 nivoa. Ovaj kurs na veoma praktičan način korisniku pruža kvalitetnu jezičku podlogu koja je odmah primenljiva, a fokus je na razvijanju komunikativnih veština. Novo izdanje donosi u potpunosti nove matrijale i osvežen dizajn udžbenika, u čijem se sklopu nalazi i radna sveska što dodatno olakšava korišćenje i rad. Svaka nastavna tema ima podršku u vidu dodatnih video materijala.

Kurs predstavlja idealan spoj opšteg i poslovnog engleskog jezika i može se koristiti za samostalno učenje.