Oblasti:

  • Work Skills – Negotiating, Emails, Meetings, Presentations, Socializing, Telephoning
  • Industries – Aviation, Automobile Industry, Energy Industry, Logistics, Telecoms and Information Technology, Cabin Crew, Pharmaceutical Industry, Fashion Industry
  • Professions – Customer Care, Accounting, Human Resources, Legal Professionals, Marketing and Advertising, Sales and Purchasing
  • Sports and Leisure – Football

Express Series – serija intenzivnih specijalizovanih kurseva za potrebe usko stručnog usavršavanja zaposlenih u određenim oblastima. Može se koristiti i kao dodatni materijal kao i za individualno savlađivanje tematike. Nudi od 25 do 30 sati rada sa polaznicima kroz raznovrsnu tematiku, role-play aktivnosti i interaktivni materijal (audio materijal i aktivnosti) za dodatno vežbanje i utvrđivanje koji se nalazi na Multi ROM-u. Svaka knjiga sadrži i ključne fraze i termine kao i strategije za što jednostavnije savlađivanje gradiva. Na kraju knjige se nalaze rešenja, transkript svih audio vežbanja i rečnik pojmova i termina.

Knjige se mogu nabaviti i u elektronskom formatu, koji omogućava kvalitetniju interakciju korisnika sa sadržinom i olakšava savlađivanje gradiva.