Autori: Kate Baade , Christopher Holloway, Jim Scrivener, Rebecca Turner, Michael Duckworth, Rebecca Turner, John Hughes i  Jon Naunton

Komponente: udžbenik sa DVD ROM-om i online verzijom radne sveske, Audio CD, priručnik za nastavnike, Skills for Business – dodatni materijal za usavršavanje jezičkih veština na akademskom nivou (intermediate, upper intermediate, advanced)

Business Result je poslovni kurs u 6 nivoa koji polaznicima omogućava sticanje i usavršavanje komunikativnih sposobnosti u neposrednom radnom okruženju. Pored sticanja i utvrđivanja osnovnih jezičkih veština, ovaj kurs podučava polaznike veštinama uspešne poslovne komunikacije.

DVD ROM sadrži video materijale za svaku nastavnu temu u vidu dokumentarnih snimaka, autentičnih intervjua i osmišljenih scenarija koji ilustruju potencijalne situacije na radnom mestu.

Interaktivna radna sveska, koja se nalazi na DVD ROM-u, može se nabaviti i u online formatu. Nastavniku je na taj način omogućeno da ostvari komunikaciju i prati napredak svojih polaznika i van učionice.