Rešenja Ministarstva prosvete:

Level 1

3. razred srednjih stručnih škola (područje rada trgovina, ugostiteljstvo, turizam) 

Broj rešenja: 650-02-235/2012- 06 oд 26.3.2013.

Level 2

4. razred srednjih stručnih škola (područje rada trgovina, ugostiteljstvo, turizam)

Broj rešenja: 650-02-234/2012- 06 од 26.3.2013.

Autori: Robin Walker, Keith Harding

Osnovne komponente:

• Udžbenik

• Priručnik za nastavnike sa testovima i dodatnim vežbama

• Audio CD

OEC Tourism  je program namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ugostiteljsko-turističkim školama i koncipiran je tako da kod učenika razvije jezičke veštine potrebne za njihov budući poziv. Sadržaj serije obiluje realnim situacijama pa je ciljani jezik uvek u kontekstu. Program je nezaobilazna literatura za sve koji planiraju da se bave turizmom na bilo koji način.

Nivo 1 se bavi kreiranjem, promocijom i prodajom turističkih proizvoda kao što su turistički aranžmani i avionske karte, dok se nivo 2  bavi direktnom komunikacijom sa turistima.

Program prate internet stranice na kojima se mogu pronaći audio materijal dostupan za preuzimanje, i dodatni materijali za nastavu namenjeni profesorima koji koriste ovaj udžbenik.

Priručnik za nastavnike je izuzetno koristan jer pored standardnih proceduralnih beleški sadrži i objašnjenja pojmova u turizmu i daje kulturološke informacije neophodne za nastavu. U njemu su takođe i dodatne vežbe i testovi za proveru znanja. Dostupan je i u PDF formatu na Teacher’s sajtu.