Rešenja Ministarstva prosvete:

Level 1 - 3. разред средњих стручних школа (подручје рада економија, право, администрација, образовни профил: економски техничар) 650-02-236/2012- 06 од 10.4.2013.

Level 2 - 4. разред средњих стручних школа (подручје рада економија, право, администрација – образовни профил: економски техничар) 650-02-234/2012- 06 од 26.3.2013.

Autori: John Naunton, Mark Tulip i John Hughes

Komponente:

• Udžbenik + video CD Rom

• Radna sveska

• Priručnik za nastavnike

• Audio CD

Udžbenik je namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ekonomskim školama. Zasnovan je na praktičnoj komunikativnoj metodologiji, a gramatika se obrađuje pristupom učenja putem navođenog otkrića. ProFile sadrži više gramatike, više obnavljanja, više pisanja i pažljivije izdiferenciranu prezentaciju jezika od većine programa poslovnog engleskog.

Svaki od nivoa podeljen je na dvanaest nastavnih jedinica koje pokrivaju široku poslovnu tematiku (zapošljavanje, turizam, uvoz – izvoz, velepodaju i maloprodaju, međunarodnu trgovinu, razne aspekte marketinga, oblasti ljudskih resursa itd.). Materijali za čitanje iz slušanje su iz autentičnih izvora (novine, časopisi, knjige, veb-sajtovi ili stvarne situacije u firmama), a birani su tako da budu interesantni i tako motivišu korisnike udžbenika.

Ustaljeni odeljci sa savetima u udžbeniku služe kao podsetnik đacima na ključne koncepte u poslovanju i menadžmentu.

Video CD ROM na kraju udžbenika sadrži po jedan video intervju za svaku od nastavnih jedinica i može se koristiti na času u cilju ponavljanja i proširivanja naučenog rečnika, ili kao materijal za samostalno učenje.

Radna sveska, sa rešenjima, sadrži vežbe za obnavljanje i utvrđivanje gramatike i vokabulara iz udžbenika, ali i dodatne tekstove za čitanje, i aktivnosti za razvoj veština pisanja i govora.

Priručnik za nastavnike osim smernica za rad sadrži testove i dodatne aktivnosti iz gramatike.

Teacher's site: On-line resursi